20.03.2016

پرتونادری

نوروز باستان و هم‌گرایی منطقه یی

نخستین بار این چند نکتۀ پیش‌نهادی را در دومین کنفرانس جهانی گفتگو‌های امنیتی هرات که در آن نماینده‌گان دیپلماتیک و نهاد‌های پژوهشی نزدیک به سی کشورمنطقه وجهان اشتراک داشتند، درماه میزان سال  1392خورشیدی بیان داشتم. می خواهم این نکات را یک‌بار دیگراین جا مطرح کنم.  انتظار می رود که این نکات برای دولت افغانستان و نهاد‌های پژوهشی دیگر که در پیوند به هم‌گرایی منطقه‌یی کار می کنند، بتواند توجه برانگیز باشد.

افغانستان بخشی از یک...ادامه...

19.03.2016

بهار سعید

نوروز

نوروز که در دین شما نیست، نباشد

پروای من از این که چرا نیست، نباشد

جشنی که بریزد همه پرهام سرش گل

در بینش مّلا که روا نیست، نباشد

19.03.2016

عبدالغفور لیوال

نوروز ته سرود

 

گزیده هایی از سال های پیش :

 

خوشال خان خټک

د نوروز ننداره

د نوروز منت په باغ دی ، په صحراهم
نوراني يې شي له فيضه هغه ، داهم
چې په باغ کې رنګارنګ ګلونه واشي
غنيمت ده د ګلونو تماشا هم...

شادروان  پوهاند دکتور عبدالاحمد جاويد

 

افسانه بابه نوروز

 

 

 پوهنوال رسول باوري

نوئ کال او د نوروز ورځ

 

 

همايون حميد

 

نوروز - باستانی ترين جشن در دنيا

 

  نوروز

 یا نگارينه نگاری

از هویت ملی ، آيينی ...

 

نوروزنامه ی آسمایی ۱۳۹۳

نوروزنامه ی آسمايی (1391)

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی سال 1387

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی سال 1386

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88 ؛ 89؛ 90 ؛ 91 ؛ 92 ؛ 93 ؛ 94; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99; 100 ; 101 ; 102  ; 103; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108; 109; 110 ؛111 ; 112

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

آسمایی فرارسیدن نوروز باستانی و سال نو خورشیدی  ۱۳۹۵را با آرزومندی گشایش راه مطمین برای فردای بهتر افغانستان و با بهترین تمنیات به هر یک شما تبریک و تهنیت می گوید.

نوروز می آید - بیایید روز و روزگار مان را نو بسازیم !

هر روز تان نوروز - نوروز تان پیروز!

03.2016.18

دکتورعارف پژمان

صدابزن به نوروزیان که باز آیند!

 

به پشت پنجرهء بسته ، انتظار مکش

صدا بزن به نوروزیان که باز آیند .

صدا بزن، به دروازه های نیلی باغ...ادامه...

 

19.03.2016

بازمحمد عابد

راز   

د کال اولې ورځې ستړې مه شې!

دا راته وايه چې...بشپړ متن...

 

03.2016.18

سليم شاه  

د لندن بله ادبي نا سته

نن هم له معمول سره سم بيا په لندن كې ديوې ادبې غونډې تابيا شويده دغونډې چلوونكي هم نظيف الله تكل دی  خو دغونډې دجوړيدو شاته  چې دغونډي دحركت گيرونه بدلوي  يو بل سوسولوف ناست دی وكيل شينوارې  درته يادوم  چې تنظيم كوونكي دي راياده شوه  چې  په روسیه كې  دافغان زده كوونكو...بشپړمتن...

بهار در شعر کلاسیک دری

 نادر نادرپور

خطبه نوروزي

 

fmpcal38 فريدون مشيری

خوش به حال غنچه های نيمه باز

آهنگ نوروزی - وحید قاسمی ، استاد قمر گل و هنگامه  

فرهاد دریا  - آهنگ نوروز

فرهاد دریا- آهنگ مولا علی