رسیدن به آسمایی: 27.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 29.03.2010

برخي دريافتها و رويداد هاي افغانستان  در قرن  بيستم

مجموعه گفتار ها  از دکتور سيد هاشم صاعد

کنسرت حفیظ کروندگر در وین - به مناسبت روز مادر

ورود به نوروزنامه آسمایی

ورود به سایت ویژه ی لیسه عالی حبیبیه ol.h
گراميداشت  پنجاهمین سالروز تولدً  وحید قاسمی-ویژه نامه فردا

رسیدن به آسمایی: 14.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 14.03.2010

ذبیح الله امانیار

یادی از راهی - مرد دیار هنر و فرهنگ

آری او شخصیتی بود استوار، متواضع، عاشق و دلباخته مردم و وطنش، او گرانمایه فرهنگیی بود که همیشه در فکر آرامی و آسایش مردم و آبادی وطنش بود.
من بیش از سه دهه با این عزیز دانا شناخت داشتم. در دوران
...ادامه...

 

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

 رسیدن به آسمایی: 28.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 29.03.2010

بشیر قیوم


آهوی خُتن

 رسیدن به آسمایی: 25.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.03.2010

انجنیر صدیق قیام
 

مبدا موسیقی و فولکولور
 

هزاران سال قبل ، مردم بدون اطلاع از سکیل می خواندند ،آلات موسیقی ابتدایی ، بدوی و ساده همان زمان را می نواختند . مثلا ً در مصر قدیم ابتدا مردمان بدوی نی را...ادامه...

 

 رسیدن به آسمایی: 25.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.03.2010

Gultori School

داستان داکتر گریگ و "سه پیالهء چای"
ترجمهء پروین پژواک

به صدای باد گوش بده!

...ما اطفال کورف هستیم. ما در قریه ای بالای کوه های پاکستان زندگی می کنیم.
غذایی را که ما می خوریم، خانواده های ما کشت و جمع آوری می کنند. لباسی را که ما می پوشیم، مادران ما می بافند و می دوزند. ما خود بازی های خود را می یابیم و ما خود ...ادامه...