صفحهء ویژهء آثار

قادر مرادی

ورود به صفحهء ویژهء پرویز کامبخش

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19

صفحات اختصاصی:

صفحهء ویژهء آثار قادر مرادی

صفحهء ویژهء استاد کهزاد

صفحهء ویژه به مناسبت دهمین سالگرد وفات سید قاسم رشتیا

سوله مل  او آثار یی- سوله مل  و آثارش

صفحهء آثار هارون یوسفی

صفحهء آثار احسان الله سلام

صفحه آثار محمود نظری

صفحهء ویژهء شصتمین سالگرد تولد لطیف ناظمی

صفحهء ويژهء هفتادمين سالگرد تولد دکتور اکرم عثمان

صفحهء ويژهء آثار  رهنورد زرياب

صفحهء ويژهء آثار پروین پژواک

صفحهء ویژهء شصتمين سالروز تولد ظاهر هويدا

در سوگ رازق فانی-ويژه نامهء آسمايی

بودا را فراموش نکنیم

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی سال 1387

ورود به صفحهء اول شمارهء نوروزی سال 1386

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2008

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2007

 

دکتور عارف پژمان

زاييدن ممنوع !

مرد گفت چه چاره ، طالع ما بد است. روزگار ما بد است.تمام روز قيود شبگردی. تمام هفته قيود شبگردی، تمام سال قيد شبانه.
زن گفت مه خو نميرم زايشگاه ، از شفاخانه کده همی خانه ، خوب است
مرد گفت ...ادامه...

جاوید فرهاد
روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل"
 
" بیدل" از فرازدست ترین شاعران پیچیده گو در دبستان هندی است. نیاز به فهم اندیشه های غامض در شعر بیدل، ضرورتی است که بسیاری از بیدل شناسان را واداشته تا گره های دشوار معنایی در شعر او را ...ادامه...

جاوید فرهاد

 برداشت های ذات باورانه از یک بیت بیدل

پیش از خواندن یک بیت از مجموعه ی غزلیات " بیدل "، بهتر است تعریف-تا حدی نسبی- از مسأله ی " ذات باوری"...ادامه...

رنگ ها

ترجمه: زبیده اکبر
منبع: دایره المعارف فلسفی استنفورد

 
رنگ ها به دو دلیل مورد دلچسپی فیلسوفان قرار میگیرند. یکی از دلایل این است که رنگ ها قسمت بزرگ و مهم زنده گی اجتماعی- فردی و معرفت شناسانه مان را در بر میگیرند و در نتیجه اهمیت فلسفی مفاهیم رنگ برای مان مرغوب میگردد. دلیل دومی اش تلاش ما برای دریافتن اهمیت متافزیکی - معرفت شناسانه و علمی دلیلی بر به وجود آمدن معماهای فلسفی
...ادامه...

 

شادروان استاد کهزاد

دو قصه

از دو پادشاه غزنوی

شادروان استاد کهزاد
کشف مسکوکات طلایی غزنویان

از چهاردرهء قندوز

فیروز خاور

به رهنورد زریاب نویسنده ودانشمند گرانمایه کشور!

آفتابی به اندازه خویش