ويژه نامهء آثار قادر مرادی

فهرست آثار

 مرادی در آیینهء قدنما

تاریخ نویس دل آدمی

زنده گینامه

 

  برگشت به صفحهء عادی آسمایی

 رسیدن:  17.08.2013 ؛ نشر :  19.08.2013

چشمهای سیاه بهار

 

رسیدن:  01.04.2011 ؛ نشر : 03.04.2011 

صدای برف - مجموعه داستان های کوتاه ( پی دی اف)

 

زینت نور

تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون
 با قاعده عناصر داستانی

داستان های کوتاه :

صدایی از خاکستر ( مجموعه داستان های کوتاه)

شبی که باران می بارید( مجموعه داستان های کوتاه)

 از آن سوی آینه

  رنگ نو ،رنگ دیگر

  غزل در خاک

مردی که خودش را کشته بود

تـــلـخـــاب

 فاخته های روی جاده

گل های سندی خامکدوزی

رفته ها بر نمی گردند

 پدرم و راديوی کوچکش
مرگ یک قاضی
چادر گلابیرنگ و گل های اکاسی

عطر گل سنجد و صدای چور ی ها ( 1 )

عطرگل سنجد و صدای چوری ها (2)

عطر گل سنجد و صدای چوری ها( 3 )

 صدای برف

خندق پشت حما م سیاه

کارد ، خون ، قصاب

یک روز آخر زمستان

گنجشک های خاکی رنگ لب بام

و آفتاب از کدام سو دمیده بود

و آفتاب ديده نمی شد

گریه های درخت

گل هایی که مار می شدند
خانه یی با یک درخت توت
سگ سپید
بوی خاکهای باران خورده
اولین و آخرین داستان

بشنوید:

 

پدرم ورادیوی کوچکش

به صدای فریده انوری

بشنیوید

یک روز آخرزمستان

به صدای فریده انوری

بشنوید

اژدهایی در آینه

به صدای فریده انوری

بشنوید

هیچکس نفهمید

به صدای فریدهانوری

بشنوید

آفتاب دیده نمی شد

به صدای فریده انوری

بشنوید

عزیزم خدا حافظ به صدای ظاهر تورج  

داستان های بلند:

برگها دیگر نفس نه می کشند- رمان ، بخش نخست
برگ ها دیگر نفس نمی کشند -رمان ، بخش دوم

نقد و نظر :

حسین فخری: قادر مرادی چه می نویسد ، چرا می نویسد ؟

در ساير صفحات انترنتی

صحبت شفاهی واصف باختری در معرفی سرمه و خون

ضیا افضلی: سرمه و قادر مرادی- وبلاگ غزل امروز
 معرفی سرمه و خون-  سایت فردا