رسیدن به آسمایی: 17.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 17.03.2010

سید همایون شاه عالمی

همراز

 

رسیدن به آسمایی: 14.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 14.03.2010

نورالله وثوق

شعر امروز افغانستان


صادرات همسایه

آثار دیگر از همین قلم

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛ 37؛  38

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی: 14.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 14.03.2010

ذبیح الله امانیار

یادی از راهی - مرد دیار هنر و فرهنگ

آری او شخصیتی بود استوار، متواضع، عاشق و دلباخته مردم و وطنش، او گرانمایه فرهنگیی بود که همیشه در فکر آرامی و آسایش مردم و آبادی وطنش بود.
من بیش از سه دهه با این عزیز دانا شناخت داشتم. در دوران
...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 04.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 06.03.2010

 انجنیر صدیق قیام

درک موسیـقی

شنیدن  ضرب و  نوای منظم موسیقی ، شور و شوق و هیجان را در قلب شنونده تولید می کند . در این هنگام با وجودیکه  میلودی یا نغمه موجود می با شد ، ولی در میان ضربات ریتمیک گم میشود. طورمثال ، موقیعکه صدای توله را در یک شب تار و آرام از فاصله دوری می شنویم ، احساس دلکش و خوشایندی به ما دست میدهد اما هیجانی نمیشویم زیرا به مشکل میتوانیم ریتم را در ناله ها و کشش ها ی پیهم میلودی  بشنویم اما بازهم از ریتم کاملاً بیخبر نیستیم زیرا که وجود آن انگیزه نیرومند یست برای دوام میلودی .

ریتمیک بودن در یک کمپوز موسیقی تخفیف شده نمی تواند زیرا...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 03.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 03.03.2010

حسین فخری

در گستره ء نقد ادبیات داستانی

تاریخ نویس دل آدمی*

در فاصلهء زمانی کوتاه و نیز بسیار غیرمنتظره قادرمرادی راه درازی را می پیماید . آثار اولیه ء او به راستی غیر منتظره بودند . داستان های نفیسی که اغلب ا ز مرگی در روح سخن می گفتند و ریزه کاری های فنی دقیقی را دارا بودند . بی شک ما اینک قادرمرادی را از عینک دلارام و تلخاب و زنجیر ها وچنگکها می بینیم . داستانهای دیگرش هم که نفاست نوینی می گیرند .

تنفس کننده گان د ر جو ادبی دوران جوانی قادرمرادی این نویسنده
...ادامه...

مطالب مرتبط:

صفحه آثار قادر مرادی در آسمایی