زنده باشی دوم- شبی برای افغانستان

محفلی به منفعت "اتحادیهً خانمهای افغان"
به سرپرستی راجرویلمسن و مهمانانش
سه شنبه نهم دسامبر 2008 در اوپرای بن

 

فضل الرحیم رحیم

 حشمت خان - هنر مند دارای آرزوهای بلند چشم از جهان بست

بیان خطوط سرخ  در زبان مادری سخت است

افغانستان از دید گاه زن روسی
درین روزها در مسکو کتاب یکی از مولفان سایت خبری "افغانستان.رو" نتالیا بهادری تحت عنوان "افغانستان . دیدگاه از لابلای چادری" از چاپ برامد. 
[ادامه ...]

پوهنمل محمود نظری

- حاضر ځوابي یوځانګړی ادبي فن

- د پاور رایه( طنز)

رسیدن به آسمایی : 26.10.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 26.10.2008

کاوه " شفق " آهنگ

خنده يا گريه يا هردو ؟

طنزخانهء کاکه تیغون در آسمایی

ورود به وبلاک کاکه تیغون

شادروان استاد کهزاد

بالاحصار کابل و پیشامدهای تاریخی - بخش اول

صفحهء ویژهء استاد کهزاد

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

نویسنده: نیکی جیوانی
برگردان پروین پژواک

روزا

روزا پارکس Rosa Parks یکی از مشهورترین شخصیت های تاریخ امریکا است. به تاریخ اول دسامبر سال 1955 او هنگام برگشت از کار سوار بس شهری مونتگمری Montgomery ایالت الاباما Alabama شد و از دادن چوکی خویش به مردی سفید پوست خودداری کرد. این عمل او چون جرقه یی بود که آتش انقلاب عظیم را آغاز نمود. روزا پارکس در مرکز یکی از مهمترین رویدادها برای مبارزه در راه استرداد حقوق مدنی قرار گرفت. این داستان عزم خاموش و تغییر ناپذیر زنی است که تاریخ امریکا را متغیر ساخت ...ادامه...
 

جاوید فرهاد  

- نگرشی در مورد یک بیت

- یک شعر تازه

اکبر کرگر
د کونډې د زوی

له هستوونکي او لويوونکي ٬

ښاغلي واحد نظري

سره د زړه خواله

دموکراسی دون کيشوت

نوشته ی جاناتان ری
ترجمه ی فروغ کريمی

 

قدیر حبیب

 در ساحل دریای رحمت
برگ هایی از یک رمان

 

 دکتور ببرک ارغند از دفترچهء سرخ تا سرخ رویی ...مراد...-
 

عبدالوکيل سوله مل شينواری

صيغه يی نکاح

سه شعر از

 اليزابت بیشاب(*)،

شاعر و نويسنده نامدار معاصر امريکايی 

برگردان از : شيده پژمان

جاوید فرهاد

- دوبیتی ها

- خط ارتباطی میان سه نسل
- دریافت های چندگانه از شعر

- دیگر...یک شعر تازه

قادر مرادی

شهری با دست های گمشده

صفحهء ویژه - با همه آثار قادر مرادی در آسمایی