رسیدن به آسمایی: 13.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 13.09.2009

محمد قاسم هاشمی

برتری بخشیدن فرهنگی و مسوولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ

طی سالهاېی که در فرانسه مصروف اخذ تخصص در امور دیپلوماتیک بودم، مانند سایر محصلین خارجی، بیشتر به قاموسها و دایره المعارف ها مراجعه مینمودم. روزی در ستون اول صفحهء ۱۲۸۵ بخش اسمای خاص دایره المعارف لاروس چاپ فرانسه، در مورد محل تولد مولانا جلال الدین برخوردم که نوشته شده بود بلخ یا خراسان. در ستون وسط صفحهء ۱۲۸۵ همان مأخذ به اسم جمال الدین الافغانی برخوردم و...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 11.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 12.09.2009

نورالله وثوق
 

سرنوشت رأی
 

آثار دیگر از همین قلم

 

رسیدن به آسمایی: 06.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 07.09.2009

 

محمد قاسم  هاشمی

 

نشُد- دیده از فرطِ فریبِ عشرتـــــــــی بیـــــــــــــنا نشد...
 

رسیدن به آسمایی:22.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 28.08.2009

چند سروده از تمیم حمید

 رسیدن به آسمایی:16.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 17.08.2009

دوکتور انور ترابی


دوبیتی ها

 

 

رسیدن به آسمایی:30.07.2009 ؛ نشر در آسمایی: 12.08.2009

صالحه وهاب واصل

دیار وطن

از همین قلم:

سه سروده

رسیدن به آسمایی:17.07.2009 ؛ نشر در آسمایی: 20.07.2009

رشاد وسا

پشتیبانی از خر

به بهانه پیری کمتر مینویسم. در جوانی هم بسیار نمی نوشتم و اما گا هگاهی ناچار باید نوشت و اینبار به خاطر پشتیبانی از خر بر روی پرده کمپییوتر چیز بسیار کوتاهی می نویسم؛ اما...ادامه...

رسیدن به آسمایی:25.07.2009 ؛ نشر در آسمایی: 14.08.2009

تمیم حمید

درختِ سخن شکست- به شاد روان لیلا صراحت روشنی  

پنج سال در نبود صراحت روشنی

ویژه نامه ی آسمایی

به مناسبت

پنجمین سال وفات لیلا صراحت روشنی

رسیدن به آسمایی:17.07.2009 ؛ نشر در آسمایی: 17.07.2009

پروفیسور عیدالخالق رشید

نوی ډیلی  ، هند

او آسمایی هم آسماني شو ...

نشر : 11.05.2009

آســمایی

  با ناگفته های

صبورالله سـیاه سـنگ

گفت و شنود ویژه

صفحه ویژه ی سیاه سنگ در آسمایی
آثار منتشره سیاه سنگ در کابل ناتهـ
آثار منتشره سیاه سنگ در سایت فردا

ورود به صفحه اختصاصی

یادبود و بزرگداشت از

 

استاد عبیدی

 

نخستین مدیر مسوول آسمایی

 

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30 ؛ 31

ورود به صفحه ویژه آسمایی در یادبود از رازق فانی

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی: 12.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 13.09.2009

 

آصف بره کی
                                                                      

"بهشت زیرپای مادران است"

یادکرد از سالگشت زاد و میر شخصیت های نام آور، گرامیداشت از روزهای جهانی و دگر مناسبت ها یک وجیبه ی اخلاقی و اجتماعیست. ولی من در اینجا قصد یادکرد از کدام شخصیت نام آور، گرامیدا شت از کدام روزجهانی و یا هم چیز دگری از این دست را ندارم.

مناسبتی که برای نوشتن بهانه کرده ام پنج ساله گی مرگ مادرم است. "مادرمن" مثل ملیونها "مادر دنیا" با وجود بی نامی دارای جوهرنابی بود که آن را "عشق مادر" می خوانند. بدین انگیزه سخنانی برگزیدم از چند چهره ی نامدار دنیا که یا خود زن و مادر بوده و یا هم سخنانی به...ادامه...

 رسیدن به آسمایی: 28.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 10.09.2009

آشنایی کوتاه با بابک صحرانورد

 و آثار وی
 

رسیدن به آسمایی: 05.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 07.09.2009

من تمامی افغانستانم

 

سروده یی از عزیزالله نهفته

 

رسیدن به آسمایی: 05.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 07.09.2009

    دکتورغلام حیدر یقین

   سخنی چند پیرامون

   کتاب لیلی ومجنون  

    اثر ابوبکر یقین

  

رسیدن به آسمایی: 25.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 29.08.2009

رشاد وسا

کرزی نامه

 رسیدن به آسمایی: 20.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 28.08.2009

جاوید فرهاد

دو غزل

برای

 "لیلی"

ابراهيم نبوي

شلوارهای موهن

و هوسرانان سیاسی  

و 101 طنز دیگر
 

پوستری از هژبر شینورای 

برای لیلا صراحت روشنی

 رسیدن به آسمایی:21.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 23.08.2009

پروين پژواک

نـامـــه ســــپيد

اهدا به لیلا صراحت روشنی
1337-1383

دریچه صندوق پستی را باز نمود. به پاکت سفید که میان دستش می لرزید، لحظاتی دید و نامه را رها کرد. سیاهی میان صندوق پستی نامه را چون قطره یی از نور بلعید و دریچه بسته گشت.

ځلا با سرعت دور شد. از سرک خلوت گذشت و آن سوی سرک در باریکه راه میان درختان براه افتاد. شمال می وزید و برگهای درختان با شکسته دلی زیر قدم هایش می شکستند. خنک نبود اما به شدت احساس سرما می کرد. زمستان در دلش خانه کرده بود و امیدهایش یخ زده بودند. با سرعت گویی بخواهد از خود بگریزد میا ن باریکه راه تقریبا می دوید و با دستانی لرزان یخن بالاپوش بارانی اش را بروی سینه اش محکم می کشید.

آخرین ضربه کشنده بود. لیلا
...ادامه...

رسیدن به آسمایی:22.07.2009 ؛ نشر در آسمایی: 14.08.2009

سید همایون شاه عالمی

آداب سخن

در مهمان خانه ی شبی مسافر بودیم جماعتی وارد شدند طعام خواستند بعد از فراغت طعام به مصاحبت همدیگر نشسته و از هر گوشه و کنار سخن گفته و مجلس گرمی را براه انداختند ناگهان یکی از ایشان یکی از اقوام ملت نجیب ما را به مسخره گرفت و گپ های عجیب و غریبی  در حق این ملیت نجیب ما میگفت و متباقی جماعت با او توافق میکردند من به کناری نشسته بودم و اگر چند از آن ملیت نیستم اما سخنان این  ابلهان متعصب و ( کور خود بینایی مردم ) خاطرم را سخت آزرده بود، در گوشه ی دیگر مسافرخانه یک جوان قد بلند سفید چهره با موهای مرتب و لباسهای خیلی تمیز خوابیده بود، که قبل از آمدن این جماعت با او آشنا شدم خودش را...ادامه...

 

 رسیدن به آسمایی:09.08.2009  ؛ نشر در آسمایی: 09.08.2009


   دو ترانه ی تازه

   از

   سمیع حامد