رسیدن به آسمایی : 26.10.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 26.10.2008

کاوه " شفق " آهنگ

خنده يا گريه يا هردو ؟

طنزخانهء کاکه تیغون در آسمایی

ورود به وبلاک کاکه تیغون

نویسنده: نیکی جیوانی
برگردان پروین پژواک

روزا

روزا پارکس Rosa Parks یکی از مشهورترین شخصیت های تاریخ امریکا است. به تاریخ اول دسامبر سال 1955 او هنگام برگشت از کار سوار بس شهری مونتگمری Montgomery ایالت الاباما Alabama شد و از دادن چوکی خویش به مردی سفید پوست خودداری کرد. این عمل او چون جرقه یی بود که آتش انقلاب عظیم را آغاز نمود. روزا پارکس در مرکز یکی از مهمترین رویدادها برای مبارزه در راه استرداد حقوق مدنی قرار گرفت. این داستان عزم خاموش و تغییر ناپذیر زنی است که تاریخ امریکا را متغیر ساخت ...ادامه...
 

جاوید فرهاد  

- نگرشی در مورد یک بیت

- یک شعر تازه

اکبر کرگر
د کونډې د زوی

له هستوونکي او لويوونکي ٬

ښاغلي واحد نظري

سره د زړه خواله

دموکراسی دون کيشوت

نوشته ی جاناتان ری
ترجمه ی فروغ کريمی

 

قدیر حبیب

 در ساحل دریای رحمت
برگ هایی از یک رمان

 

 دکتور ببرک ارغند از دفترچهء سرخ تا سرخ رویی ...مراد...-
 

عبدالوکيل سوله مل شينواری

صيغه يی نکاح

شادروان استاد کهزاد

بالاحصار کابل و پیشامدهای تاریخی - بخش اول

صفحهء ویژهء استاد کهزاد

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی : 13.12.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :  16.12.2008

هژبر شینواری

و...آن قصه گوی درد آشنا

اهدا به استاد محمد اعظم عبیدی

این نبشته خلاصهء سخنانی است که شبی با استاد عبیدی در خانهء ما واقع در شهر همیلتون ایالت انتاریوی مملکت کانادا داشتم و نوار صدای بعضی از قسمت های آن موجود می باشد.

نخستین سوال من از استاد در مورد آغاز علاقمندی ایشان به دنیای افسانه ها و رو آوردن شان به نوشتن برای اطفال بود.  ایشان با حوصله مندی و طبع خوش... ادامه...

 

 

زنده گی نامهء استاد محمد اعظم عبیدی

رسیدن به آسمایی : 07.12.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :  08.12.2008
پروین پژواک


برای شش گلبرگ آن دو گل

 

پوهاند دوکتور م.ا.زيار

استاد عبيدي د پوهې او فرهنګ

د يوه پياوړي مخکښ په توګه
 

نعمت حسینی

یادی از استاد اعظم عبیدی