چند سروده تازه

از حمیرا نکهت دستگیرزاده

 

 

رسیدن به آسمایی: 19.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 20.12.2009

جاویدفرهاد       

زبان و هویت

زبان، باز گوکننده ی هویت انسان و جامعه ی منوط به وی است.
مناسبات اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی انسان که به گونه ی همه ای این ها بر می گردد به هویت وی ، در بستر زبان شکل می گیرد و در فرآیند نوشتار ویا گفتار، می توان -تاحدی- به درک این هویت دست یافت.
 
بی تردید، درک هویت انسان بر بنیاد روش شناخت شناسی ، تنها در حوزه ی هویت تاریخی و فرهنگی وی شکل نمی گیرد ، بلکه حوزه های دیگرهویت مانند
...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 15.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 15.12.2009 

نعمت الله پژمان

مرگ پایان کبوترنیست !!

به نادیه انجمن

پاییز بود سال  1384 خورشیدی ، رنگ ها به گوش هوش برگهای درختانِ فصل مرثیه ی تلخ نیستی را به تلاوت نشسته بودند، از دور دستهای سال آنجا  که فصل انجماد ارواح تاریخ ، تشویش ها و اشکهای شبیه کابوسش را در هیاتی سرما و دندان به هم میفشرد، بوی عفونت قرن به مشام میرسید. بادِ دیوانه بیرون از معبدِ زمان...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 12.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 13.12.2009

Farid Rastagarافغانستان سرخط روز نامه ها 

سرود و کمپوز از فرید رستگار

 شعر از رضا محمدی

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34 ؛

ورود به صفحه ویژه آسمایی در یادبود از رازق فانی

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی: 06.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 08.01.2010

 

چند سروده از قیوم بشیر

- ترانهء عشق

- دل سودایی

- راحت جان

- شب پاییز

- رنگ پاییزی

- حس وطنخواهی
- وصلت گهء عشق

- مسلخ عشق
 

رسیدن به آسمایی: 03.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 03.01.2010

فاروق فردا

ما وې چې ته به راځې

رسیدن به آسمایی: 13.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 13.12.2009

رفيع الله ستانکزی

د رښتينولۍ پر لور


(د ښاغلی بدر د تبصرې په ځواب )

هيله كوم، خپله خوښي د نوروپه ناخوښي كې مه وينۍ

تصوير اصلي را ببينيدنه پوهېږم څنګه اوله کومه ځايه یې پيل کړم،ځکه چې ډېرې بوختيا (دفتري اوشخصي) ډېر وخت له ليکلو او لوستلولرې کړی يم، او نن بيا دې ځينو تش په نامه استادانوهسې سر راډډ كړ، خو بیا هم...ادامه...

 

رسیدن به آسمایی: 11.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 12.12.2009

فراخوان شب یاد بود

استاد قاری عبدالله خان ملک الشعرا

در شتراسبورگ فرانسه

شنبه 6 ماه فبروری 2010

رسیدن به آسمایی: 04.12.2009 ؛ نشر در آسمایی: 09.12.2009

اجمل روهي

کالي - داړتيا له پوره کولو تر وړتيا ښودلو پورې