آیینه در نکهت

ویژهء آثار منتشره  دکتور حمیرا نکهت دستگیرزاده در آسمایی

 

 
زنی سوار نور به آسمان ها رفت...
حمیرا نکهت دستگیرزاده خود یک شعر بلند،‌دل زنده و دلنواز بود...
انسان، ‌شاعر و دوستی چون او را از دست دادن یک مصیبت است...
او همکار دیرین سال  و گرانقدر  آسمایی بود .
کانون فرهنگی آسمایی وفات خانم دستگیرزاده را  به خانواده اش  و تمام خانوادهٔ‌شعر ،‌ادبیات و فرهنگ افغانستان تسلیت گفته و  در غم بزرگ شان خود را شریک میداند.
روانت شاد و آسوده باد  شاعری که سوار نور به آسمان ها رفتی- تو در قلب دوستانت و در تاریخ ادبیات افغانستان همیشه زنده خواهی بود!
آخرین سروده

زنده گینامه قلمی حمیرا نکهت دستگیرزاده

تازه ترین سروده ها

 

 

 

حسرت

صدای باد

بامداد خاطره

میشوم

دختر خورشید

آواز زمین

بانو

 رباعی

میزبان خورشید

همای پر بسته

چند ترانه

بخت

فال

 

گذر از آتش

امید

   

آ واز گمشده

و چند شعر دیگر

تو

مرثیه یی برای ظاهرهویدای بزرگ

تازه گی

بیقرار تو

موج شکسته

آستین گمشده گی

آواره

تصویر گنگ

فرداییان آوا

و ناگهان

آستین گمشده گی

تازه گی

چشمه ی ناکجا

موج شکسته

تنهایی

از بغض چند ساله...

پناه

سنگستان اندیشه

شب نگاری

باور محو

 

 

 

 

به دور آتش و دریغ - تازه ترین گزینه ی شعری  پی دی اف

برگشت

جاده های باران 

یاد ها

بیشه های راز

ستیز سنگ و شیشه

به حمیرا

نگهت، بانوی شعر در بستر بیماری

 نامه به حمیرا

مجله فرهنگی - بانوی شعر در بستر بیماری- بشنو

ناصر طهوری: نکهت گل

 

سلامی به حمیرا نکهت دستگیرزاده

سروده های قبلی

نجوا

با یاس از امید

تابش

غرور خاطر خاک

باران سنگ

کرانه ی شب

رخت صدا

بیرون ز دامگاه حوادث

آیینه

وطن

یک پَر به آتش

برون از جغرافیا

شعر ها (در اوزان عروضی)

سوگ سرود-1

سوگ سرود-2

بی تو بسیار گریه کردم

بیخ سوزان

راز آفرينش

غزل تازه

ديار آخرين

طروات شبو

گریه

چه گونه راه مي دهي....

ابر سياه جامه

تکدرخت شرقی

 

بیخ سوزان ؛ پرستو؛ همصدایی؛ تردید

شعرهای آزاد

مادر سوار نور
 در باد چون سنگ پرستو
شهرزاد حیله های رقصان
ساقه در بیهوایی ترديد

از آنسوی هستی

آتش پيرهن
زنده گی

نگفته بهتر

اسير

پنجره

تبار من شقا و ت
نغمه شب همصدايی

بر دامنم آویز

كوچ و غربت

نوشتارها

... چه بميرم، چه بمانم - يادی از ناديا انجمن

از سایر نشریات انترنتی

صفحه ویژه ی   بزرگداشت از حمیرا نگهت دستگیر زاده در استکهلم سویدن (سایت فردا)

هوای جشن دیدار- رضا محمدی