رسیدن: 03.01.2012 ؛ نشر : 20.01.2012

حمیرا نکهت دستگیرزاده

- تازه گی

-آستین گمشده گی

- موج شکسته

 

آیینه در نکهت- صفحه ی ویژه

 رسیدن: 08.01.2012 ؛ نشر : 23.01.2012

بلقیس بسمل

باز همو وطنکِ خود ما

گل پری جان در یکی از پارکها در ممالک اروپایی چکر میزد ؛ ولی طیارۀ بدونِ سرنشینِ  افکارش در فضای افغانستان در پرواز بود . او بسیاری از مسایلِ اروپا را با افغانستان ، به شکل مقایسه یی میدید . در راه همین گونه که روان بود...ادامه...

و اگر شکسپیر شکسپیر بود؟

نگاهی به سه فلم؛ مستند کردن شهر کابل

رسیدن:  28.12.2011 ؛ نشر : 02.01.2012
نوشته و نقاشی از پروین پژوک
ابر، باران، دریا-۶

 

فـــــریبا آتش صــادق

کــــوی غــربت و کـوه خاطـــرات

نگاهی به سومین جشنواره فیلم افغانستان در سویدن

محمد ایاز نوری

اماني یادګار بیا د افغانانو په منځ کې
 

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

 رسیدن: 15.01.2012 ؛ نشر : 30.01.2012

رفعت حسینی

نوازش

برای سرزمینم

از همین قلم        

 باد های جنگل شب و دو شعر دیگر

رسیدن: 19.01.2012 ؛ نشر : 20.01.2012
هارون یوسفی

- بخشش باشه

مطالب قبلی از همین قلم

- بی نظمی در سوریه

- دل کفک
 

 رسیدن: 07.01.2012 ؛ نشر : 10.01.2012

وفا سمندر

د غوايي هډوکي کې د غږ او رڼا د ناپېدا

سمندرغاړو د یوه مسافر لیدنه او کتنه!

به همدی هکله نوری لیکنی:

- دستگير روشنيالی: د غويي هډوکي د ښاغلي کرگر د نوی ناول په هکله څو ټکی

- ن. آرش: اثر تازه ی داستانی از اکبر کرگر

- ايمل پسرلی : د ښاغلي کرگر ناول، د غويي هډوکي

 رسیدن: 01.01.2012 ؛ نشر : 03.01.2012

کاکه تیغون

معذرت های سال

به گزارش تیغون پرس سال گذشتۀ میلادی سالی بود که در آن میزان معذرت خواهی ها به صورت حیرت آوری بیشتر از حد انتظار پژوهشگران عرصۀ معذرت نگاری بوده است. با آنکه  دلایلی فراوانی  از حدود پنج هزار سال...ادامه...

رسیدن:  28.12.2011 ؛ نشر : 02.01.2012

قادر مرادی

 

گهواره یی در برف

داستان کوتاه

 

قطره های درد

شعر هايی از

محمد جان

يا

ابن حبيب

 

حمیرا نکهت: "یک تکان قوی در ادبیات افغانستان می‌بینم"

مسعود فارانی: اهدا! به تیم افتخار آفرین فوتبال افغانستان

 

امحمد قل با فرزندان اش، دنبوره می سازد. نگشتان ترک خورده که صدا خلق میکنند