رسیدن به آسمایی:  01.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 02.11.2010

د فاروق فردا څو نوي شـعرونه
 
د شهادت آذان

رسیدن به آسمایی: 31.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 31.10.2010

اکبر کرگر

 

د جهاني په شعر كې

خيال، تصوير  او عاطفه

 

صفحه ی یادبود از  دکتور نعمت الله پژواک

صفحه ی ويژه ی آثار پروین پژواک

ورود به سایت ویژه ی لیسه عالی حبیبیه ol.h

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی


با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

 

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی:  12.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 13.11.2010

هارون یوسفی

- ری نزن

- چور

آثار دیگر از همین قلم

هادی خرسندیطنز شفاهی، از تعزیه تا استندآپ در گفت‌وگو با هادی خرسندی

رسیدن به آسمایی:  10.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 10.11.2010

عبدالقادر مسعود

متلونه زموږ د ولسونو 

ارزښتناک، ویاړلې

ادبي او فرهنګي میراث

...بشبړ متن...

رسیدن به آسمایی:  01.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 02.11.2010

پرتو نادری

بر گشت

از حادثه که بر می گشتیم
کنار رود خانه یی نشستیم
و گریستیم
...متن کامل...

 

رسیدن به آسمایی: 30.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 31.10.2010

صالحه وهاب واصل

در سوگ پدر

رسیدن به آسمایی: 26.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 26.10.2010

پیام عبدالواحد نظری به سینماگران افغانستان

 

رسیدن به آسمایی: 29.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 30.10.2010

قادر مرادی

صدایی از خاکستر

مجموعه ی داستان های کوتاه

سایر آثار از همین نویسنده

مستندي که آريل نصر به نام صبح بخير قندهار ساخته است، به راديو صبح به خير قندهار - افغان هاي کانادایی و افغانستان

رسیدن به آسمایی: 19.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 21.10.2010
جاوید فرهاد

دو دیدگاه در باره ی زبان

یادآوری:
در این نبشته درباره ی رویکردهای سطحی و ژرفی زبان( نگاه "پل ریکور" و "چارلزهیومن" درباره ی زبان)
زبان و فرایند ارتباط و چندلایه بودن آن به گونه ی کوتاه بحث می شود
...ادامه...