رسیدن به آسمایی: 19.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 21.10.2010

اسدالله زمری

میین

 رسیدن به آسمایی: 14.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 14.10.2010

س. ح. روغ

 و نارون را بریدند!

یادی از نوری به مناسبت چهلمین روز برانداختن جفاکارنه ی قامتش

 رسیدن به آسمایی: 16.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 16.10.2010

سید همایون شاه عالمی
 

اختلاف

دوشیزه افغان به صفت نطاق تلویزیون دولتی روسیه ایفای وظیفه میکنددوشیزه افغان به صفت نطاق تلویزیون دولتی روسیه ایفای وظیفه میکند

ایولالیا گارسیامهاجر مکزیکی پس از ۱۰۰ سال بالاخره شهروند امریکا شد

ناديه قانع، از پناهجو تا متشبث موفق

ماريو وارگاس يوسا برنده نوبل ادبيات شد

حضرت محمد یک فمینیست بوده است

ادبیات ارجنتاین چی گونه جهانی شد؟

تصوير اصلي را ببينيدصفحه انترنتی استاد رفیق صادق

با مطالب تازه به روز شده است

 

 نشر در آسمایی: 21.09.2010

نادیه قانع:

من يک آلماني از افغانستان هستم

ویدیوی مصاحبه ي خانم ناديه قانع با تلويزيون Sat1 به ارتباط انتشار کتاب خاطراتش تحت عنوانمن يک آلماني از افغانستان هستم را مي توانيد با کليک بر همین سطر ببينيد

kargahنیاز به یک

برنامه ساز رادیویی

 

رسیدن به آسمایی: 06.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 07.09.2010

... سرانجام معترف شدم:
- اصلا می خواستم هم وطنی را بیابم.
گفت:
- هموطن!
گفتم:
- آری!
تازه آن دم بود که احساس وطن و وطندوستی به من دست داده بود؛ نمی دانم چرا - شاید آخرین وسیله برای تبریه دروغ درونی خودم. آن دروغ شاخدار از وطندوستی که در ما
...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 24.08.2010  ؛ نشر در آسمایی: 26.08.2010

آصف بره کی

داستان کوتاه

اشکال نما

ورود به سایت ویژه ی لیسه عالی حبیبیه ol.h

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی


با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

 

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

 رسیدن به آسمایی: 17.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 21.10.2010

فاروق فردا


څو شعرونه

 رسیدن به آسمایی: 13.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 13.10.2010

نوشته ی الیس واکر


ترجمه ی پروین پژواک

2009-04-22
 

چرا هیچ وقت جنگ اندیشه ی خوب نیست؟

 

رسیدن به آسمایی: 03.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 06.10.2010

صالحه وهاب واصل
 

سلطان خزان

 

رسیدن به آسمایی: 30.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 30.09.2010

تصوير اصلي را ببينيدنوشته شده توسط رادینسکی و اطفالی مانند شما از سراسر دنیا
ترجمه پروین پژواک به کمک دریا هژبر


 

چگونه صلح را احساس می کنی؟

 رسیدن به آسمایی: 28.09.2010 ؛ نشر در آسمایی:28.09.2010

 

کاکه تیغون

 

مرگ

آثار دیگر از همین قلم

 نشر در آسمایی: 21.09.2010

فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغانستانیما یکمنش

وقتي رسانه

دست به قتل هنرمند ميزند

فلم مستند من می گذرم

ساخته ی شبنم زریاب

برندۀ بهترین جایزه ی

جشنواره ی یک کشور یک فیلم

در فرانسه شد

رسیدن به آسمایی: 11.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 12.09.2010

سید همایون شاه عالمی
 

محیط

 

رسیدن به آسمایی: 07.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 12.09.2010

اسدالله زمری

زه خپل زړه غواړم