رسیدن به آسمایی: 01.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 03.05.2010

از سلسله قصه ها برای کودکان و نوجوانان

آرزو پوپل

دوست جدید زبیر

زبیر خیلی ناراحت است و اصلا خود را خوب احساس نمی نماید. او با نتیجهٔ امتحان الجبرش، که امروز دریافت نموده است، به هیچ  صورت راضی نمی باشد.
بعد از ختم مکتب زبیر خواهش هم صنفی اش بکتاش را جهت همراهی او تا به خانهٔ شان رد کرد.
زبیر به جواب بکتاش می گوید...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 03.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 03.05.2010

کاکه تیغون

کاکا! تخم داری؟

چهار روز رخصتی در پیش است. آدم را ترس فرا می گیرد. نه! کم است. دود از کلۀ آدم بلند می شود. نه برای اینکه چهار روز رخصتی کم است، بلکه برای اینکه آدم نمی داند چگونه می توان از چهار روز،استفادۀ هشت روز را کرد. حرص در حد اعلای آن.
همکارم مثلی که از خطوط چهرۀ آدم های مغضوب، کشف اسرار می کند، می گوید
...ادامه...

آثار دیگر از همین قلم در آسمایی

رسیدن به آسمایی: 26.04.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.04.2010

انجنیر صدیق قیام

راگ و تات

در نوشته های گذشته  تذکر داده  بودم که قبل از سال 1936 در هندوستان و بعضی از  کشورها همجوار آن، یک تسمیه یا صنف بندی  شش راگ  مذکر یا  اصلی، مانند ( مالکونس ، هندول ، دیپک، میگه ،بیهرو ، شری )  که هر کدام آنها  دارایی پنج راگنی یا راگ های  مونث و هشت  راگ های صغیر بودند...ادامه...

نمایشگاه عکسهای تاریخی در کابل

 

دستگیر شیداچهل سال از مرگ شیدای عاشق گذشت

رسیدن به آسمایی: 19.04.2010 ؛ نشر در آسمایی: 20.04.2010

بشير سخاورز

معارف در زمان محمود طرزى

تماس مردم افغانستان با دنيای پيشرفتهٴ غرب از زمان امير عبدالرحمان می آغازد. در عهد او بود كه عده ای از مردمان غرب كه آگاه در امور تخنيكی بودند به دعوت امير افغانستان به كابل آمدند. اين عمل امير بيشتر جهت...ادامه...

 

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی


با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

 

ورود به سایت ویژه ی لیسه عالی حبیبیه ol.h

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 نشر در آسمایی: 06.05.2010

استاد محمد عزیز خان اعظمی

- معلمی که محبت از تبسمش می بارید

 

رسیدن به آسمایی: 08.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 08.05.2010

منصور سایل شبآهنگ

- گل سرخ

- بهاران مبارک ات باد

 

رسیدن به آسمایی: 25.04.2010 ؛ نشر در آسمایی: 28.04.2010

اسدالله زمری


د آذر معبد

Main Menuقصه هایی که از مادر کلان ها شنیده اید- معرفی یک سایت ابتکاری و جالب

رسیدن به آسمایی: 27.04.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.04.2010

نورالله وثوق

ساقیِ سیاست
 

آثار دیگر از همین قلم

 

رسیدن به آسمایی: 25.04.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.04.2010

یک سروده از فیروز خاور

 

رسیدن به آسمایی: 21.04.2010 ؛ نشر در آسمایی: 22.04.2010
قیوم بشیر

گل یاس

 

 

رسیدن به آسمایی: 03.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 03.05.2010

سید همایون شاه عالمی


مروارید ِ روح

 

دکلمه شعر اعدام قناری به صدای مژگان ساغر.wmvاعدام قناری

شعر از راحله یار

دکلمه توسط مژگان ساغر

دکلمه های دیگر از مژگان ساغر

میر عنایت الله سادات

 سرنوشت خانواده در جوامع غربی