رسیدن به آسمایی:  01.12.2010 ؛ نشر در آسمایی: 02.12.2010

د فاروق فردا  

درې شعرونه

دشواري هاي چاپ و نشر کتاب در افغانستان

رسیدن به آسمایی:  24.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 25.11.2010

نورالله وثوق
 


رأی حیران
 

آثار دیگر از همین قلم

رسیدن به آسمایی:  24.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 25.11.2010

 

غلام حیدر یگانه

 

طراوتِ کوارة تیرماه

رسیدن به آسمایی:  22.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 23.11.2010

ت. یوسفزی

زنده گی در هلمند هم زیباست

سخنی در باره ی یک کنسرت و تقدیر ولسی جرگه از فرهاد دریا

 

 

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی:  06.12.2010 ؛ نشر در آسمایی: 07.12.2010

چند شعر از پرتونادری

- بر گشت

- پری کوچک من

- شعر من و تنهایی تو

- دهکدهء بی بامداد

- زمستان شرمساری

- گل سرخ

تاریخ نگارش:19.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 24.11.2010

حمید عبیدی

یادواره های دوره ی مکتب-2

از کوبیدن کفر یوسف تا بوسیدن روی یوسف

یوسف از همصنفان دیگر مان متفاوت بود. او سر و صورت و لباس بسیار آراسته تر از دیگران داشت. و اما تفاوت عمده ی یوسف از دیگران در این بود که مادرش امریکایی بود. و ما گاه گاه باعث اذیت وی شده و او را چوچه ی کافر خطاب می کردیم. سالیان پستر که ذهنم باز تر شده بود، هر بار که تصویر یوسف را می دیدم و یا شاهد ارتکاب عمل مشابهی از سوی دیگران می شدم......ادامه...

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی

تاریخ نگارش:12.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 18.11.2010

حمید عبیدی

این سلسله ی یادداشت ها بازتاب دهنده ی خاطراتم از زنده گی خودم و محیطی اجتماعیی است که من در آن زیسته ام.

خاطرات دوره ی مکتب

یادواره های دوره ی مکتب-1

شورش در قندهار

و یک سید مهربان

روزی سید قبادشاه خان شریفی که افسر فرقه  قندهار و از دوستان خانواده ی ما بود با عجله وارد خانه ی ما شد. وی در حالی که بسیار عجله داشت، در مورد اوضاع  شهر - شورشی که  در مخالفت با تصمیم حکومت در مورد رفع حجاب درگرفته بود...متن کامل...

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی


با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...