رسیدن به آسمایی:  22.11.2010 ؛ نشر در آسمایی: 23.11.2010

 

ت. یوسفزی

زنده گی درهلمند هم زیباست!

 

 

 

کاروان صلح با طنین سنگین گذر موسیقی در هلمند لنگر انداخت و تاریخ را رقم زد. فرهاد دریا هنرمند ملی و سفیر صلح افغانستان به روز جمعه 28 عقرب - مصادف با 19 نومبر - برای هزاران تن از مردم جنوب در ستدیوم ورزشی لشکرگاه ِ ولایت جنگزدۀ هلمند "هله یاهو!" گفت و از "درخت دوستی" خواند.

 

کنسرت های صلح فرهاد دریا در چوکات برنامۀ بزرگ "زنده گی زیباست!" همراه با کاروان صلح از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب را در می نوردد و راه را برای دیالوگ صلح هموار میکند.

 

این نخستین بار است که موسیقی با گام های چنین استوار و سیمای کاملاً تازه بر زنده گی سیاسی - اجتماعی افغانستان اثر می گذارد و با طنین فرا قومی، فرا زبانی و ملی دل های موافق و مخالف را تسخیر می کند.

 

سفر "زنده گی زیباست!" فرهاد دریا، از کنسرت صلح در آستانۀ کنفرانس بین المللی کابل آغاز گردید. از آنجا به کندهار و چند ولایت دیگر ره گشود. به دنبال آن به هرات رسید و برای بیشتر از 60000 پیر و جوان شوقزده و آمادۀ دیگرگونی خواند. پس از آن به کابل آمد تا در روز انتخابات پارلمانی، مردم را به سوی صندوق های رای دهی بکشاند. بعد به منظور تجلیل از روز جهانی صلح به بلخ شتافت و در آن ولایت برای بیشتر از 15000 بانو، کنسرت ویژۀ را اجرا نمود. اینک تازه از سفر هلمند برگشته است، جاییکه بیشتر از 40000 مرد و زن و کودک و پیر و جوان از هلمند و ولایات دیگر شامل کندهار، زابل، نیمروز، فراه و حتی شهر کویتۀ پاکستان برای اشتراک در چنین جشن بزرگ شتافتند.

 

امروز اول قوس 1389 مصادف با 22 نومبر 2010، فرهاد دریا بخاطر کارکرد های اخیرش از سوی شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تقدیر شد. آقای محمد یونس قانونی رییس ولسی جرگه، نشان و تقدیر نامۀ دریا را در مقر آن شورا به فرهاد دریا اهدا نمود و رسانه ها نیز آن را پوشش دادند.

 

برنامۀ "زنده گی زیباست!" به منظور کار با جوانان افغان و زمینه سازی برای دیالوگ صلح ایجاد گردیده و از هیچ گروه سیاسی، دولتی، نظامی و قدرت های داخلی و یا خارجی نماینده گی نمی کند.

 

http://www.army.mod.uk/news/22434.aspx  

       

http://www.bild.de/BILD/news/2010/11/20/afghanischer-elvis/singt-tausende-konzert-zeichen-gegen-taliban.html    

 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/11/101121_darya_interview.shtml  

 

    

http://kabulaus.wordpress.com/2010/11/19/farhad-darya-live-in-concert-in-helmand-and-you-thought-they-were-just-a-bunch-of-extremists-huh/

 

http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2010/11/101121_farhad_darya_concert.shtml

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1331525/Afghan-Elvis-Helmand-clear-blow-Taliban-authority.html

 

http://www.khawaran.com/نامــه-هــای-رســیده/شهـــامت-دریـــا-دریـــاست.html     

 

http://www.youtube.com/watch?v=qnnx5FVK_QQ