رسیدن:  26.10.2011 ؛ نشر : 30.10.2011

پرتونادری

شعر هایی از دیروز و امروز؛ در ادامهء خط شکسته ی زنده گی من

رسیدن:  25.10.2011 ؛ نشر : 30.10.2011

حمید رحمانی

پرتو نادری با نشریه ی پامیر (پاره هایی از یک گفتگو)

قادر مرادی

برگها دیگر نفس نه می کشند- رمان ، بخش نخست

برگ ها دیگر نفس نه می کشند -رمان ، بخش دوم

رسیدن:  25.10.2011 ؛ نشر : 26.10.2011

رفعت حسینی

چند اثر تازه

رسیدن:  15.10.2011 ؛ نشر : 18.10.2011

پروین پژواک

- ابر، باران، دریا- بخش۱

- شناسنامه  ی   "ابر، باران، دریا"

8 صبح : اطلاعیه دفتر پادشاهی در رد گزارش‌های راکت‌پرانی کشور برادر(طنز)

ظاهر هویدا- من زنده ام

جگجیت سنگهـ

وفات کرد

د جرمني- پښتو ډکشنرۍ مولف ډاکتر اکرم ملکزي ته د جرمني ستر نښان

رسیدن:  27.09.2011 ؛ نشر : 29.09.2011

پرتونادری

گل سوری پرپر شد!

شامگاه چهارشنبه ششم میزان سال (1373 ) خورشیدی ، مردان کمین کردهء بدنام زنده گی شاعری را به کام مرگ کشیدند که برای گل سوری مقامه می نوشت،برای زادگاهش ملیمه که چنان کودکی در گاهوارهء دود، خون و آتش فریاد...ادامه...

رسیدن:  28.09.2011 ؛ نشر : 29.09.2011

به کودکان جنگ زدهء سرزمینم

ترجمه ی پرتونادری

بازارگان بغداد

روزگاری در شهر بغداد بازارگانی می زیست که نامش علی کوجیا بود. او زن و فرزندی نه داشت و چنین بود که هرازگاهی شترش را بار می زد و به سفرهای درازی می رفت.
باری علی تمام چیزهایی را که در دکان داشت به فروش رساند، وسایل خانه را نیز فروخت و بر آن شد تا باز به سفر رود. اما یگانه چیزی که او را نگران می ساخت ، هزار سکه زری بود که نه می دانست آن را چی گونه و در کجا
...ادامه...

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

بحثی در مورد شعر

موري رخصت راکوه ځم درڅخه

عبدالباری جهانی سره مرکه - د ازادی رادیو

رسیدن:  01.10.2011 ؛ نشر : 03.10.2011

دستګیر روشنیالی

فکري جدال

اساسي ستونزه د

 خپلواکي انديښنې

 نشتوالی دی


د ښاغلی باري جهاني د شعر موري رخصت راکوه ځم درڅخه  په هکله په ا
سمايي او افغان ــ جرمن انلاين کي په زړه پوري تشويق کونکی  بحث پيل شوی دی.  په دی بحث کي تر ډيره ځايه د تورونو او تهمتونو په ځای استدلالونه، منطق او تحليلونه واکمن دي، کوم چي د ستاينې وړ دی. په بحث کي تر ډيره حده د ليکوالې د اخلاقو درناوی کېږې او ليکوالان په دي بحث کي په زياته اندازه د وگړي په هکله نه،  بلکي د موضوع او د هغې د ممکينو پايلو په هکله بحث کوي.

ليکوالان او له دي جملي ښاغلی جهاني...بشبړ متن...

متن اصلی شعر باری جهانی

ترجمه ی دری شعر باری جهانی  

صبورالله سـیاه سـنگ

باری جهانی یا انتحاری جهانی؟

رسیدن:  29.09.2011 ؛ نشر : 30.09.2011

سخیداد هاتف

اين مادر برای اولين بار سخن می گويد

رسیدن:  28.09.2011 ؛ نشر : 29.09.2011

میرویس وردک

باری جهانی و روشنفکران انتحاری

 رسیدن:  23.09.2011 ؛ نشر : 24.09.2011

د موری رخصت راکوه ځم درڅخه په هکله

پوهنوال دکتور عبدالخالق رشيد: که پيام حق وی

 رسیدن:  24.09.2011 ؛ نشر : 24.09.2011

رزاق مامون: تراژدی موقعيت انسانی

اشاره هایی به مناظره ی  مادر و پسر در منظوم عبدالباری جهانی

رسیدن:  21.09.2011 ؛ نشر : 22.09.2011

مسعود فارانی

"منطق نيرومند" آقای سياهسنگ چيست؟

ولی احمد نوری: مکثی بر شعر- موری رخصت راکوه ځم در څخه