رسیدن:  20.02.2011 ؛ نشر: 20.02.2011

قیوم بشیر
تقدیم به دوستان ایرانی
 

جنبش سبز

 

نگاهی به "غیرت ناموسی" ساخته نیلوفر پذیرا

عزیز نهفته، شاعر و داستان نویسیک آفرینشگر، دو دیدگاه

عزیز نهفته

1- مظفری : جوان كابلي در كشاكشي ميان دكارت و خيام

2- رفیع جنید : مثل کوزه‏ها، مثل سنگ‏ها

رسیدن به آسمایی:  05.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 06.02.2011

عماد

البوم "خاموشانه"

 با جوشش درونی

همیش هرآنچه آهنگ ساخته و تجربه کرده ام براساس راگ ها، تال ها، براساس موسیقی فلکلور و موسیقی معاصر هند بوده است، ولی هیچگاه نکوشیده ام به انسجام یا چیزهای کوکتیل (مخلوط) مانندی یا چیزهای "سطحی" برای فروش البوم بپردازم. من از ابتداء هیچگاه این کار را نکرده ام.  "راوی شنکر"...ادامه...

حکیم لودین، استاد آلات ضربیحکیم لودین-

ضربآهنگ افغانی

در موسیقی جهان

ليکوال او شاعر عبدالغفور ليوال او استاد لال پاچا ازموند ازمون او ليوال وياړ غونډه

آثار تاریخی در معدن مس عینک در معرض خطر

یک آفرینشگر، دو دیدگاه

شکر الله شیون

رضا محمدی

کاکه تیغون کیست؟

رسیدن به آسمایی:  19.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 21.01.2011

عبدالواحد رفیعی

مصاحبه سخنگوه وزارت خارجه !!!

 

هویدا، یک سر و هزار سودا

هويدا در سینما، رادیو و تلویزیون

تصویر: هم ظاهرهم هویدا

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛ 51

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی:  14.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 20.02.2011

ترجمه ی  پروین پژواک

انا باتسفرد کامستاک
۱۹۳۰-۱۸۵۴
در میان شش پاها

از سلسله شش زن پیشاهنگ

برگ ها در اهتزاز آمد. شاخه ها تاب خورد. انا باتسفرد همانگونه که تعادل خود را نگهمیداشت، با دقت به شاگردان خویش نگریست. شاخه درخت نشینمگاهی غیر معمول برای یک معلم بود، اما با وجود این انا، صرف چهارده سال داشت هنگامی که از او خواسته شد، تا به صورت موقتی جای معلم مکتب را برای چند ماه پر کند.

انا کتاب را به صدای بلند قرائت می کرد و ضرب زبانی...ادامه...

 

رسیدن به آسمایی:  04.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 05.02.2011

ترجمه ی پروین پژواک

مریا سیبیلا مرین

۱۷۱۷-۱۶۴۷

به دنبال پروانه ها

از سلسله شش زن پیشاهنگ

برس رنگ با صدای شبیه به فش فش روی تکه ی  مخصوص نقاشی کشیده شد.  اتاق پذیرایی به طور خفیف بوی چوب را می داد.  قطعه های چوب تراشیده شده برای چاپ در گوشه یی چیده شده بود.   بعضی از تماشاگران از دیدار دختری که در کنار برادرانش ایستاده و نقاشی می کرد، تکان می خوردند.  در ۱۶۰۰ میلادی پدران در جرمنی اکثر برای حرفه و کاسبی پسران خویش می اندیشیدند، اما از دختران انتظار برده می شد تا تنها آشپزی و خیاطی را...ادامه...

رسیدن به آسمایی:  30.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 30.01.2011

حمیرا نکهت دستگیرزاده

ستیز سنگ و شیشه

آیینه در نکهت- صفحه ی ویژه 

 

رسیدن به آسمایی:  19.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 22.01.2011

پرتونادری

کریمه شبرنگ

شاعر بی سرنوشتی زنان

نگاهی به فراسوی بدنامی

ورود به صفحه آثار پرتونادری در آسمایی

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی


با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...