رسیدن به آسمایی:  25.12.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.12.2010

اسدالله زمری

څلوریځې

 

رسیدن به آسمایی:  23.12.2010 ؛ نشر در آسمایی: 24.12.2010

نورالله وثوق

جاده ی جنون

آثار دیگر از همین قلم
 

ویژه نامه ی  کابل ناتهـ

در بزرگداشت از شصتمین سال تولد

دکتور اسدالله شعور

نشر در آسمایی: 10.12.2010

حمید عبیدی

نامه به حمیرا نگهت

حمیرا جان، ببخش که برایت نمی توانستم تیلیفون کنم. وقتی در آخرین صحبت مان ، در مورد جریان تداوی ات گفتی، باید بسیار کوشش می کردم تا بر نازکدلی غلبه کنم...وقتی صدایت را همین لحظه از بی بی سی، شنیدم، چشمانم تر شد و بسیار کوشش کردم جلو گریه ام را بگیرم. لرزش صدایت...ادامه...

آیینه در نکهت

 ویژهء آثار منتشره


حمیرا نکهت دستگیرزاده


 در آسمایی

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن به آسمایی:  28.12.2010 ؛ نشر در آسمایی: 28.12.2010

کاکه تیغون

عمر خبیث

 

 نشر در آسمایی: 18.12.2010

حمید عبیدی

اهدا به هارون یوسفی به مناسبت شصتمین سالروز تولدش

تبریکی افغانی

...یوسفی عزیز، حالا شام شده و فردا باید این نوشته را به حیث تحفه ی درویش به افتخار شصت ساله گی ات به نشر برسانم.
باور کن کوشش کردم چیزی در خور این مناسبت بنویسم؛ و اما از چنته ی خالی چیزی بیشتر از این حاصل نه شد.
اگر خوشت آمد خانه ات آباد و اگر خوشت نیامد دستت تا لندن خلاص. نی ببخش
...ادامه...

 

تجلیل از شصتمین سالروز تولد هارون یوسفی در لندن

با حضور چهره های مطرح فرهنگی از افغانستان، تاجکستان و انگلستان: استاد لطیف ناظمی، اکبر کرگر، مسحور جمال، شریف سعیدی... پروفیسور جان بیلی، ورنیکا دبلدی، گیسو شاکری، محبوب الله محبوب، شهباز ایرج  و ...

18 دسامبر در لندن

ورود همه گان آزاد است

اطلاعات بیشتر

رسیدن به آسمایی:  10.12.2010 ؛ نشر در آسمایی: 10.12.2010

هارون یوسفی

 تتله

آثار دیگر از همین قلم

 

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی


با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...