رسیدن به آسمایی:  16.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 16.01.2011

حمیرا نکهت دستگیرزاده

جاده های باران

بیشه های راز

 

اعطای جوایز گلدن گلوب

 سال 2011

 

پرویز نیک آیین

پیام من به اهل معارف

یک آفرینشنگر دو دیدگاه

رضا محمدی: "سعیدی نقد را دوست نه دارد"

نعمت حسینی - شریف سعیدی کیست؟

ابوطالب مظفری: سعيدي، شاعر تجربه‌های معاصر  

رسیدن به آسمایی:  15.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 15.01.2011

کاکه تیغون

دیدار درکوۀ قاف

یک شبی آمد خبر در کوۀ قاف
که انشتین آمده بهر طواف

...ادامه...

سایر آثار از همین نویسنده

رسیدن به آسمایی:  13.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 14.01.2011

هارون یوسفی

سراب

وظیفه جانباز خان، رسانیدن مکتوب ها،استعلام ها و پیشنهاد ها به دفتر رییس است. جانباز آدمی است...ادامه...

رسیدن به آسمایی:  13.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 14.01.2011

عبدالقهار فرخ سير
 
 سروده ها در شعر ناسروده ی من

 

شبکه اجتماعی، فیلم برگزیده انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا

آثار تاریخی افغانستان در شهر بن آلمان به نمایش گذاشته شده بودندتاريخ ما- پنج هزار يا هفت هزار سال؟

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی


با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

 

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

س. ح. روغ

بیدل و مفهوم جسم لطیف

 پی دی اف

رسیدن به آسمایی:  16.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 17.01.2011

پرتو نادری

یک یاد دهانی کوتاه

در پیوند به زنده یاد

ازهر فیضیارغزنوی

ورود به صفحه آثار پرتونادری در آسمایی

سایر آثار تازه از پرتو نادری:

در امتداد دریا و آن شب مهتابی یادی از شاعر شهید سید متقی ضمنی

رسیدن به آسمایی:  16.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 16.01.2011

ناصر طهوری

نکهت گل

 رسیدن به آسمایی:  15.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 15.01.2011

فرزانه فارانی                               

سلامی به حمیرا نگهت دستگیرزاده

غزل غریب غربت را در دیارغربت از نزدیک آشنا شدم. باور نه کردنی بود:  شاداب با طراوت و خندان و صمیمی، مثل همیشه جوان و توانا و یک پارچه زنده گی.

 سالهای قبل، وقتی در مکتب بودم و تازه با شعر آشنا شده بودم و علاقه مند هنر شعر، یگانه راه دسترسی به ...ادامه...

رسیدن به آسمایی:  10.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 11.01.2011

علی ادیب

سنتیز من از گفتمان تز و آنتی تزهای جلد دوم امپراتور

...گفتمان عاصف حسینی، داکتر سمیع حامد و یاسین نگاه، در کنار کارهای یاران دیگر در همین دو سال اخیر، کارهای درخور ستایش و پسندیده است و حوزه اینگونه بحث‌ها کم کم دارند فراخ و فراختر می‌شوند و فراروایت‌های آرمانی ما به برگ و بار تجربه می‌نشینند. (زنده باشند یاران همراه!)
دو چیز باعث شد تا من اینجا بنویسم و زمینه ی مداخله ی جانب سوم را در بحث ضروری بدانم:

- نخست این که...ادامه...

نوشتار قبلی از همین قلم:  شعر فارسی افغانستان در دهه هشتاد

رسیدن به آسمایی:  05.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 08.01.2011

مجموعه داستان های

عبدالقادر مرادی

پی دی اف

 

رسیدن به آسمایی:  05.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 08.01.2011

زینت نور

تحلیل گرافیکی

داستان سرمه و خون

با قاعده عناصر داستانی