نمایشگاه میراث باستانی افغانستان در موزه بریتانیا

رسیدن به آسمایی:  02.03.2011 ؛ نشر در آسمایی: 03.03.2011 

قیوم بشیر


خزان زنده گی

 

برنده های خوشحال

شب اسکار ۲۰۱۱

يادداشتهايي درباره

نگارش و ويرايش 

قسمت اول

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

روش املای زبان دری

رسیدن به آسمایی:  27.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 27.02.2011 

علی ادیب

نگاهی به "کوچِ" پس از تولد

وقتی شعر "کوچ" ام را در انترنت گذاشتم، در همان آغازین لحظات، واکنش های مختلفی از خوانشگران و مخاطبان عزیز دریافت کردم. واکنش های مملو از امید. پرسش های عزیز و زیبا. پیشنهادهای گوناگون با خوانش های متفاوت. برداشت های همگون و ناهمگون. اتهامات جالب و در عین حال قشنگ و امیدبخش و صادقانه اگر بگویم، با تکانه های که استقلالیت در شعرهایم را به همراه داشتند نیز...ادامه...

رسیدن به آسمایی:  21.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 23.02.2011

حشمت امید

نیرنگ ِ جنگ ( شعر )

آیا فقط فارسی شکر است؟

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

 دهمین سالروز

فاجعه نابودی  پیکره ی بودا

ویژه نامه ی هشتم مارچ

رسیدن به آسمایی:  01.03.2011 ؛ نشر در آسمایی: 01.03.2011 

حمیرا نکهت دستگیرزاده

به دور آتش و دریغ

گزینه اشعار- پی دی اف

آیینه در نکهت- صفحه ویژه حمیرا نکهت دستگیرزاده

رسیدن به آسمایی:  28.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 28.02.2011 

رفعت حسینی

 

سبز و نایاب

 

رسیدن به آسمایی:  27.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 27.02.2011 

فرزانه فارانی

روابط آدمیان، و نیاز های جامعه

جامعه بشری در تکامل خود از ارتباط و ضرورت بی توقف انسانها به یکدیگر به وجود آمده، نیاز اصلی انسانها برای پیشبرد زنده گی و به دست آوردن ضرورت ها با هم سنگ بنای آن بوده است .

به وجود آمدن دنیای امروزی با تمام امکانات آن به تنهایی دستاورد یک...ادامه...