گفته ها و تصاویری از چارلی چاپلین که برای اولین بار منتشر می شوند به مناسبت گذشت 120 سال از تولد چاپلين بزرگ :

- گفته ها

- تصاویر

د حمزه بابا پر مزار وسله والو بريد کړی


Foto: Khaled Arman

 

FarhadDaryaMusicکانال فرهاد دریا

در یوتوب
 

یما ناشر یکمنش

قمرګل، یو ګل

خو یو بڼ تازګي
 

زهره آرزو داشت یکبارهم که شده داخل رادیو افغانستان را ببیندیما یکمنش

در سودای هنگامه شدن

ناصر طهوری همان دم تصنیف "به تو ای فرشتۀ شعر من" را ساخت. همان روز این آهنگ ثبت شد. هنگامه می گوید:" آن روز، روز من بود. هر چیز به سرعت آماده می شد". روز جمعۀ همان هفته در برنامۀ "نوی آهنگونه" آن را به دست نشر سپردند...متن کامل...

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  19.07.2011 ؛ نشر : 22.07.2011

متن سخنرانی پرتونادری در نشست گرامیداشت از کارنامه های ادبی زنده یاد رازق فانی در انجمن قلم افغانستان 

پیامبر باران

وقتی شاعری خاموش می  شود ، واژه گان  یتیم می  شوند ، زمزمهء  زیبایی در گلوی  عشق می خشکد  و بامدادان آفرینش، غبار آلود می گردد.

وقتی  شاعری می میرد ، الههء شعر...متن کامل...

رسیدن:  15.07.2011 ؛ نشر : 15.07.2011

طنز

محمود نظري

خبرې کوونکی خر

 

رسیدن:  09.07.2011 ؛ نشر : 13.07.2011

رفعت حسینی

 

 

رسیدن:  089.07.2011 ؛ نشر : 12.07.2011

هارون یوسفی


 کابوس
                                         
خواب میدیدم که طالب گشته ام
آدم جنگی و ...متن کامل...