ارسالی پروین پژواک

مجله لايف به مناسبت گذشت 120 سال از تولد چاپلين بزرگ برای ا ولين بار منتشر کرد:

 چارلی چاپلین به همراه خانواده اش-
روی اسب دختر بزرگش جرالدین و دیگری ژوزفین استجشن تولد ۷۰ ساله گی و حضور سوفیا لورن در تولدشبا اولین خلبان زن ...اولین نماینده زن پارلمان بریتانیا ...و جرج برنادر شاو نویسنده شهیر


با وینیستون چرچیل و خانواده اشهمراه با مارلون براندو ...در تمرین یک نمایش

دیدار با گاندی فقید ...بر عرشه کشتی ملکه الیزابت با خانواده اشهمراه با انیشتین در یک میهمانی


عکس جرالدین و ژو زفین در کنار سمبل هنر پدر