زنده گینامه کوتاه

به زودی به خدمت تقدیم می شود

چند اثر از خالد آرمان

چند پارچه گیتار

1-RecuerdosdeAlhambra

KHALED ARMAN. PORTRAIT

2- نصرو نصرو جان

3 - بی بی روکو جان

4 - جانم لی لی حالم خراب است

رباب و تنبور

1- تنبور ؛ پارچه ی محلی؛  ( زیر بغلی نواز غلام نجرابی پسر استاد ملنگ نجرابی)-( Duo)

2 -  رباب ؛ کابلی بیروی؛  ( طلبه نواز احمد سیر هاشمی) ؛ ( Duo)

مطالب دیگر

فوتوگالری

لینک آثار ( رباب و گیتار ؛ کنسرت های انسامبل کابل)

انسامبل کابل در ویب اتنوموزیکولوژی- فرانسه یی

Afghanische Musik vom Genfersee
Ich spiele Rubab mit einer westlichen Gitarrentechnik

ورود به صفحهء نخست شمارهء: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

چرا استاد گیتار ، رباب نواز شد ؟

گفت و شنود با خالد آرمان

...پدرکلانم که مرد متدین و پیرو طریقه ی نقشبندیه بود، موسیقی را دوست داشت و گاهی هم خود به سبک خراسانی آواز می خواند و کاکای مرحومم ابراهیم نسیم هم وی را با تنبور همراهی می کرد. سی دی اخیری را که تحت نام ترنم ثبت و تولید کرده ایم مجموعه یی از  آهنگ هایی است که پدر کلانم...

... یک بار که یک پارچه از موسیقی بسیار قدیمی پیش از رنسانس اروپا را می نواختم ، استادم پرسید : خالد آیا آن چی را می نوازی درک هم می کنی؟
 وقتی جواب مثبت مرا شنید ، گفت : حدس من نیز همین بود ؛ زیرا اگر آن را درک نه می کردی چنین نواخته نه می توانستی و این برای من بسیار جالب است. آیا موسیقی خود تان چنین چیزهایی را در خود دارد؟ 
گفتم موسیقی ما گرچی موسیقی یک صدایی بسیار قدیمی است، ولی موسیقی غنیی است.

سالیان بعد دانستم که 80 در صد سازهای مروج در اروپا منشا آسیایی دارند و میلودی ها و نیز همه مقام های موسیقی کلیسایی هم از آسیا آمده اند . این حرف های من نیستند، بل این حقایق درج تاریخ موسیقی اروپا اند. البته یک بخش این میراث مدیون دوره ی اسلامی اندولس و جنوب ایتالیا است. به همین سبب هم موسیقی ششصد سال پیش اروپا از نظر صوتی نیز بسیار شبیه به موسیقی ما است...

... امروز در افغانستان باد کلوبالیزم گرایش هایی را به وجود آورده که می تواند ...متن کامل...