رسیدن:  08.11.2011 ؛ نشر : 08.11.2011

حمیرا نکهت دستگیرزاده

یاد ها

 - صفحه ی ویژه ی حمیرا نکهت دستگیرزاده

رسیدن:  28.10.2011 ؛ نشر : 30.10.2011

ارسالی پروین پژواک

نگاهی به زنده گی

 و کارنامه ی

 دکتور نعمت الله پژواک

 

وقتی که دیکتاتورها شاعر می‌شوند

رسیدن:  23.10.2011 ؛ نشر : 24.10.2011

حنیف بکتاش

 

د هیلو باغ کې( شعر)

 

رسیدن:  09.11.2011 ؛ نشر : 12.11.2011

پروین پژواک

ابر، باران، دریا- ۳

روزها و هفته ها همه چیز در اندرونم می گذرد و لبم به شکایت گشوده نمی شود.
ولی هر بار پس از مدتی چون مشکی که بیش از حد آب برداشته باشد، جدار ظاهرم از هم می شگافد و هر چه سوز و درد است، آشکار می گردد.
آه در آن حال است که
...ادامه...

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  23.11.2011 ؛ نشر : 28.11.2011
 

پرتونادری

روزنه های

رو به

بیکرانه گی

(یاد داشتی بر گزینه ی رباعیات بیدل) متن کامل

 رسیدن:  16.11.2011 ؛ نشر : 20.11.2011

رفعت حسینی

از جوانی باد ها

و

چند شعر دیگر

رسیدن:  16.11.2011 ؛ نشر : 16.11.2011

پرتونادری

دربوستان همیشه سبز سعدی

کاربرد ضرب المثل ها در ادبیات کلاسیک فارسی دری از سابقه و سرگذشت دراز و گسترده یی برخوردار است. حتی می توان گفت که شعر فارسی دری از همان سپیده دم پیدایی به نوعی با ضرب المثلها آمیخته بوده است.

چنان که در شعر رودکی سمر قندی نیای بزرگ شعر فارسی دری می توان جلوه های رنگا رنگ کاربرد  ضرب المثلها را دید . یک چنین چیزی...ادامه...

عبدالوهاب مددی و نیم قرن موسیقی (2)

عبدالوهاب مددی و نیم قرن موسیقی (1)

وحید قاسمی از گونه های موسیقی محلی در هرات می گوید

رسیدن:  11.11.2011 ؛ نشر : 04.11.2011

بلقیس بسمل

مسلمانِ حلال خور

رسیدن:  26.10.2011 ؛ نشر : 26.10.2011

هارون یوسفی


مُردن مُردن

- سوگند

- چار فصل ما بهاری داشت

- چپه غلط

- امید

- کابوس

بحثی در مورد شعر موري رخصت راکوه ځم درڅخه