رسیدن:  12.12.2011 ؛ نشر : 15.12.2011

هارون یوسفی

عاشق

 


از همین قلم:

لحظه های گمشده

 

رسیدن:  24.11.2011 ؛ نشر : 03.12.2011

نوشته و نقاشی پروین پژواک

ابر، باران، دریا- ۴

یما یکمنش

نیم نگاهی به موسیقی

 پس از طالبان

یما ناشر یکمنش، همکار دویچه وله و نویسنده این مقاله

ادبیات داستانی افغانستان در یک دهه اخیر

"الویس افغان" برای زنان کابلی آواز خواند

کنسرت فرهاد دریا برای زنان در کابل- آلبوم عکس

fani_bookنگاهی به مجموعه شعر حضرت عشق، اثر رازق فانی

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  13.12.2011 ؛ نشر : 16.12.2011

حنیف بتکاش

د نښت پرټکي

رسیدن:  13.12.2011 ؛ نشر : 16.12.2011

رفعت حسینی

از شقایق و انجماد

 رسیدن:  13.12.2011 ؛ نشر : 14.12.2011

عبدالله وفا

جرس

رسیدن:  13.12.2011 ؛ نشر : 13.12.2011

پروین پژواک

اهدا به قهرمانان تاریخ ورزش افغانستان، "تیم های ملی فوتبال و کریکت افغانستان" 

آرزو گول بزن!

لیلی در حالی که دهل را با تسمه از گردن آویخته بود، تمام قامت راست ایستاده و چشم از میدان فوتبال کنده نه می توانست.  هر بار تا توپ از نیمه میدان به سوی دروازه ی دفاع تیم افغانستان می دوید، لیلی با تمام نیرو با دو چوبک بر پوست کشیده ی دهل می کوبید و می غُرید...ادامه...

 

 رسیدن:  01.12.2011 ؛ نشر : 03.12.2011

پرتو نادری

چند شعر

با ترجمه ی آن ها به زبان انگلیسی

 رسیدن:  01.12.2011 ؛ نشر : 03.12.2011

پرتو نادری

سیمرغ

 و یادداشتی برآن...ادامه...

رسیدن:  27.11.2011 ؛ نشر : 30.11.2011

سمیرا بارکزی  

ازآسترالیا

داوود فارانی کی بود و چی کرد

بمناسبت هفتمین سال شهادت داوود فارانی بنیانگذار نطاقی مدرن درافغانستان