28 جولای 2015

نویسنده: عبدالوکیل سوله مل

مترجم : نصیر سها م

به زور سلاح 

سلاح داشتن در ده و قریهء ما از سده ها به اینسو به حیث یک عنعنه وجود دارد . خان و غریب قریه هر کدام به اندازه توان خود خواه ناخواه یک میل تفنگ یا تفنگچه در خانه نگهمیدارند . ما با این اسلحه نه تنها از دزدان و اودرزاده ها خود را حفاظت میکنیم که بسیاری اوقات با فیر های هوایی  فضای جشنهای عروسی و دیگرمجلس های خوشی  را گرمتر میسازیم .  پدرم اما به این دلیل تنفگ نداشت که با آن دزد یا دشمن خود را بزند و یا با فیر کردن هوایی مجلس های شادی را گرم کند. او با تفنگش ما را...ادامه...

 

21.07.2015

پرتو نادری

با شاعری در آبی ایوان فلق

این كدامین صخره است

وین كدامین دریا

كاین چنین نام ترا می‌خواند

وین كدامین نفس سبز نسیم

كاین چنین روح تو در آن جاری است!

علی حیدر لهیب با چنین شعرهایی آغاز می شود. با سروده‌های پیش از فاجعۀ ثور. سروده‌هایی که ...ادامه...

 

05.07.2015

ماكبر كرگر

د ميرزا كلام رموز دی 

چې معنی يې په څو بابه

د ميرزا خان يو شعر  چې رموز دی

د ميرزا شعر يوازې د عمق او ژوروالي ، تفكر او تاملاتو د انتقال خزانه نه ده بلكې د فورم او شكل له مخې هم زياته تنوع لري د هغه په ديوان كې د غزل او قصيدي نه نيولې تر ډېرو نورو ډولونو پورې شته پوښتنه او ځواب يا مناظره هم په كې په تمثيلي توگه د بيان يو ډول دی چې د ميرزا په شعر كې يې ځای نيولی دی

د لويديځې نړۍ په ادبياتو کې يو لړ داسی ...بشپړ متن...

 

01.07.2015

نورمحمد غفوری                                                                          

 

بې له تانه د جنت په لوري نه ځم       

 

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88 ؛ 89؛ 90 ؛ 91 ؛ 92 ؛ 93 ؛ 94; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99; 100 ; 101 ; 102  ; 103; 104 ; 105

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

17.07.2015

اکبر ګرګر:

 پښتو ادب او نوستالژی

انسان څومره پيچلې موجود دی . په يوه ځاې کې می لوستي وو چې انسان د کايناتو د تکامل سر فصل دی . په سپيڅلو کتابونو کې انسان اشرف المخلوقات بلل شوی دی . دا هر څه دانسان ٬٬استريو تايپي٬٬ تعريفونه دي . انسان داسې نور ډېر تعريفونه هم لري . خو د هغه  رنځونه ،غمونه ، او انديښنې هم ډېرې زياتي او ناپايه دي . يا داچې  پيچلي موجود پيچلې رنځونه او کړاوونه لري . دلته خبره د انسان په يوه...بشپړ متن...

13.07.2015

عمران راتب

جایگاه متن

کلام همچون پتک (!)

 

در ادبیات سیاسی مارکسیستی، واژه‌ی پتک بار و بهای ویژه و سنگینی را حایز است. آن‌جا این واژه، تنها یک واژه‌ی کلامی صرف نیست؛ بل...ادامه...

13.07.2015

خالق رشید

یوه اوږده لار ، یوه اوږده کیسه

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Tahir-Afridi.jpg

ډالۍ : نومیالي  پښتو افسانه نګار طاهر  اثر افریدي ته !

12.07.2015

حمیرا نکهت دستگیرزاده

شاید مقصر...

شاید مقصرم که تو این سان شکسته ای

در مفصل دروغ و دعا شکل بسته ای

شاید...ادامه...

 

12.07.2015

شیما غفوری

با این سروده نتیجه تفکرات چندین ساله ام را در قالب شعری به خوانش شما عزیزان تقدیم مینمایم. امیدوارم از خوانش آن برای تان خسته گی رخ ندهد.

چی ام و کی ام؟   

 

10.07.2015

هارون یوسفی
 
بی پدر ها!


دیدی چه سان قباله ما را فروختند
مالِ هزار ساله ما ر
ا
...ادامه...
 

08.07.2015

پرتونادری

 داود سرمد شصت و پنج ساله شد

دهۀ پنجاه خورشیدی بود که داود سرمد در جامعۀ فرهنگی و رسانه‌یی کابل به حیث یک شاعر جوان و آرمان‌گرا، شناخته شد. او از همان سال‌ها به گونه‌یی از تعهد سیاسی اجتماعی و آرمان‌گرایانه شعر می سرود. زبان شعرهایش بیشتر به مکتب هند و مضمون پروری‌های آن مکتب گرایش داشت. با این حال هیچ‌گاهی نخواست تا با تصویر پردازی‌های انتزاعی و دور از ذهن پیام شعرهایش را در پشت شبکه‌های از تصاویر پیچ در پیچ زندانی سازد.  در شعرهای سرمد گونه‌یی از تعادل  زبانی و محتوایی دیده می شود. چنین است که...ادامه...

باز هم از همین قلم:

- دو تنها و دو سرگردان دو بی‌کس