نشر :  29.08.2013

حمید عبیدی

پهلوان مراد و اسپی که اصيل نبود

 

برای سومین بار

در افغانستان به چاپ رسید

 

این رومان را میتوانید از این نشانی ها به دست بیاورید...ادامه...

 

رسیدن:  19.08.2013 ؛ نشر :  20.08.2013

رفعت حسینی

 - ققنوس  

- کلبه ها

رسیدن:  19.08.2013 ؛ نشر :  20.08.2013

شیما غفوری
 

آزادی

 

مطالب دیگر از همین قلم:

"رنگها " و برداشت های من

سید ابراهیم نبوی

کاکه تیغون، عیار تنها

...کار کاکه تیغون برخلاف نامش مدرن و کمی پیچیده تر از سلیقه عامه است، چه در شکل زبان و چه در بازی‌های زبانی در شعر و نظم و همچنین پیچیده گی در شکل ارایه مفاهیم...ادامه...

رسیدن:  07.08.2013 ؛ نشر :  09.08.2013

آصف بره کی

سرداران  دیروز، امروز و فردا
 
(بخش یکم)  

پیش از آن که مفاهیم سردار و سرداران را به بحث گیریم، باید بگویم که در سرزمین ما  نام سردار کاربرد دو گانه دارد. یکی به حیث...ادامه...

 

فرهاد دریا: باید به نسل نو هنرمندان میدان داد

نگاهی در چشمان موسیقی افغانستان

به بهانه انتشار " جزایر کوچک الفبا"، دمی با کاوه شفق

ورود به صفحه ی ویژه ی کاوه آهنگ در آسمایی

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  14.08.2013 ؛ نشر :  30.08.2013

نجیب نجوا

روند طنزپردازی در بلخ

 (1380- 1390 هـ.خ)

 
دهه ی هشتاد در حقیقت سرآغاز شگوفایی دوباره ی مطبوعات کشور به شمار می رود.  شمار بسیاری از رسانه ی چاپی  به رشد و بالنده گی رشته های گوناگون ادبی (طنز،داستان،شعر و...) پرداختند. طنزپردازان، شاعران و داستان پردازان جوان و با استعداد روی صحنه آمدند و قلم زدند. طنز که همواره ستون فقرات ادبیات دانسته میشد، روی صفحه های نشریه ها و برنامه های تلویزیونی و رادیویی به رقصیدن آغاز کرد. این رقصیدن ها گاهگاهی خامی و پخته
 گی را نیز با خود داشته است. مردم خسته و رنجیده ی ما، که بیشتر از سه دهه کشتار و خون ریزی به جز از کشته دادن و زخمی شدن چیزی دیگری را ندیده بودند، سیل آسا به رقصیدن (بی بی طنزی گل) در نشریه ها، رادیوها، تلویزیون ها دلبسته گی پیدا کردند. تا غم های سه دهه ی پُر فلاکت را ...ادامه...

نشر :  25.08.2013

نمایش فلمی از

یوسف بره کی  در  کانادا

 

رسیدن:  17.08.2013 ؛ نشر :  19.08.2013

قادر مرادی

چشمهای سیاه بهار

من خودم راموظف ساخته ام تا موضوع قتل خودم را خودم بررسی کنم و بدانم که قاتل من کی بوده است. وقتی دراین دنیای زنده گان، قانون به قتل مي رسد، مقتولان خود شان باید در پی عاملان قتل شان بگردند. من سعی میکنم تا به یاد بیاورم که چی گونه کشته شدمه ...ادامه...

صفحه ی ویژه ی آثار قادر مرادی در آسمایی

 رسیدن:  16.08.2013 ؛ نشر :  17.08.2013

زبیر هجران

درنگی بر

روی من خط بکش

 

مجموعه ی شعریی

تمیم حمید

 

رسیدن:  09.08.2013 ؛ نشر :  10.08.2013

کاوه شفق آهنگ

 حضرت وهریز

 

و رمان مانع

رمان "مانع" اثر "پاول وژینف" نویسنده ی بلغاری که بعد از نشر از محبوب ترین و پر خواننده ترین رمان های بلغاریا شد، توسط شاعر و ادبیات شناس فرهیخته حضرت وهریز به فارسی برگردان شده است. خواندن این رمان برای من یکی از زیبا ترین حادثات چند روز اخیر بود. 

گذشته از ...ادامه...