رسیدن: 23.06.2012 ؛ نشر : 25.06.2012

تفویض

«مدال عالی خدمت آلمان»

به پوهندوی شیما غفوری

حضور پر رنگ هنرمندان افغان در

نمایشگاه هنرهای معاصر 'داکومینتا'

هماهنگ؛ ترانه ساز روزهای عاشقی

پیام تسلیت

به فرهنگی فرهیخته

جناب صبورالله سیاهسنگ

مهدی حسن، شاهنشاه غزل وفات کرد

رسیدن: 09.06.2012 ؛ نشر : 11.06.2012

بلقیس بسمل

افغانستانِ بعد از دو صد سال

_ عزیزم نه خور !

_ به تو چی ؟

_ چرا به مه چی ، گفتم نه خور !

_ تو زن استی ، یا مه ؟

_ تو .

_ خی بان که زن واری بخورم .

_ آخر جوابِ قاضی ره ...ادامه...

رسیدن: 03.06.2012 ؛ نشر : 05.06.2012

رشاد وسا

برگی چند از نهفته های تاریخ

برگی چند از نهفته های تاریخ، نام کتابیست که به تازه گی از چاپ برآمده است. این اثر دو جلدی که پوش آن با تصاویری از یادگار های تاریخی کشور ما و تصویر مولف گرانقدر هنرمندانه مزین گردیده است دارای تقریبا هزار صفحه است .

آقای خالد صدیق، مولف کتاب کسی است که خودش و خانواده اش قربانی...ادامه...

روش املای زبان دری

نوروزنامه ی آسمايی

صفحه ی ویژه ی 8 مارچ

در سوگ ظاهر هویدا- صفحه ی ویژه 

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

Kader Khan, aged 76 was bornد بالیود مشهور هنرمند قادر خان

په افغانستان كې امن غواړي

رسیدن: 28.06.2012 ؛ نشر : 28.06.2012

از رف کتاب

نگاهی به

خاطرات محمود طرزی

این اثر، پس از گذشت نزدیک به یک سده و قرن، به دست چاپ سپرده شد

گرد آورنده و نویسندهٔ مقدمه: داکتر روان فرهادی

نگاه گر: صدیق رهپو طرزی

چشمهٔ گل آلود

از عنوان که چون دریچهٔ باز، نگاهی به محتوا دارد، می آغازم.

عنوانی که برای این اثر بر گزیده شده، به باور من، شیشهٔ این دریچه را به شدت مکدر ساخته است. درونمایه این کتاب همانا ٫٫ دیدنی ها و شنیدنی ها،، آخرین نوشتهٔ محمود طرزی پیش از مرگش در ۱۹۳۳ع. می باشد. پس باید به صورت روشن این عنوان برای کتاب بر گزیده می شد.

برای من شگفت انگیز است که آقای روان فرهادی که رشتهٔ اصلی کارش زبان شناسی است ـ کار در ادارهٔ سیاسی رشتهٔ دوم ـ در این مورد ساده ترین قانون...ادامه...

کنری و صاحبش

داستان کوتاه 

نویسنده:  قادر مرادی ؛ خوانش : نصیر سهام (ویدیو)    

رسیدن: 10.06.2012 ؛ نشر : 11.06.2012

حمیرا نکهت دستگیرزاده
 

آ واز گمشده

و چند شعر دیگر

آیینه در نکهت- صفحه ی ویژه

رسیدن: 07.06.2012 ؛ نشر : 08.06.2012

داکتر عارف پژمان
 

هماهنگ ، صداي کابليان ، خاموش شد !

مردی درهم شکسته، نوميد و سرتاپا پرخاش ، با ريش نامرتب و چشمانی تار که در غروبی دلتنگ از دنيا رفت، روزی شيک پوش ترين و خوش قيافه ترين آواز خوان افغانستان بود! در غزلخوانی سرآمد بود، در خلق سرود ها ی محلی و فولکلور...ادامه...

 

رسیدن: 16.05.2012 ؛ نشر : 16.05.2012

"از آنهایی که شناخت، هویت و غرورشان روزانه، بار بار از هر دهنی با فحش تف می شود و به روی پیاده رو های کثیف زیر پا ها ی عابرین می افتاد تا در آنها هر آ نچه، که یک انسان را انسان می سازد، نابود شود."

زینت نور

کیسه بُر-متن کامل

صدای پایی را در کوچه شنیدم با همه گیجی و بی حالی برخاستم. روی چوکی کهنه و نیمه شکسته استادم و از پنجره به کوچه نگاه کردم. شاید خدا معجزه یی کرده است و زن حاجی کلانتر نیمه ی شب خواب دیده که پسری می زاید و همان نیم نیم شب حلوا بخشی و خیرات را شروع کرده است. بوی حلوای خیالی و نان گرم،گرسنه ترم ساخت. به کوچه نگاه کردم. دختر حاجی را دیدم که با مردی ایستاده و گپ می زد. مرد چهار طرف را نگاه کرد و چیزی به دخترِ حاجی گفت. دختر کمی بیشتر به طرفی مرد نزدیک شد. ...ادامه...