رسیدن:  17.03.2013 ؛ نشر :  18.03.2013

سیر  یگانه

درنگی بر "جزایر کوچک الفبا"

برداشت هایی از

نخستین گزینه شعر های کاوه شفق آهنگ

مرغی

سکوت گرنگ جنگل را شکست

ای کاش

ترانه یی بلد بودم

کاوه شفق آهنگ را می توان از سرودهای "جزایر کوچک الفبا" شناخت، سرود هایی که کودکی و نوجوانی پرماجرایم را به خاطرم مجسم می سازند: کودکی که...ادامه...

رسیدن:  15.03.2013 ؛ نشر :  17.03.2013

دکتور سیدخلیل الله هاشمیان

عرایض عاجزانه خدمت جناب استاد نگارگر صاحب

...قسمت اول مقالهء جناب نگارگر صاحب شامل تعرض و تعجیز به این حقیر و ساحهء تخصصش میباشد که باساس "حق دفاع " مجبورم عرایضی تقدیم کنم :

این که جناب نگارگر صاحب میفرمایند :  "زبانشناسی با همه خوبیهایی که دارد با اتکاء به معانی وضعی کلمات زیبایی زبان را از میان میبرد و تشبیه، استعاره و سمبولیزم زبان را برباد میدهد..."  این ادعای نگارگرصاحب عاری از حقیقت و غیر علمی است. زبانشناسی...ادامه...

صفحه ی ویژه ی آسمایی به مناسبت 8 مارچ

رسیدن:  01.03.2013 ؛ نشر :  02.03.2013

پرتو نادری

هر واژه

یک شهروند است

به پندار من واژه گان دو گونه از زبانی به زبان دیگر راه پیدا می کنند. نخست با فشارهای سیاسی واژه های یک زبان را بر زبان دیگر تحمیل می کنند که این کار ...ادامه...

اسحاق نگارگر : چند تذکُر مختصر خدمتِ جناب روغ

 ثنا نیکپی: بزرگداشت از کارکرد فرهنگی واصف باختری

 مریم محبوب: شاعر بلند جایــــگاه واصف باختریدر تورنتو

رسیدن:  28.02.2013 ؛ نشر :  01.03.2013
رشاد وسا

عرض عاجزانه

باز هم در باره ی بیدل
 

نوشته جناب حمیدالله روغ رابه ارتباط نوشته های جناب استاد نگارگر و همچنان اصل نوشته های جناب استاد نگارگر را در  سایت های وزین آسمایی و  جرمن افغان آن لاین مطالعه کردم.

استاد نگارگر به پیروی از استاد بیتابهیکل را جانشین شکلی نموده اند و همانطور که جناب روغ فرموده اند تجنیس را برطرف میسازد. من نیز ...ادامه...

 

اسحاق نگارگر

 یک عرضِ بسیار عاجزانه خدمتِ جنابِ اُستاد هاشمیان

رسیدن:  25.02.2013 ؛ نشر :  26.02.2013

آصف بره کی

انگار  با

واصف باختری دیده باشم

 

در حاشیۀ مجلس دیدار با واصف باختری در تورنتو

 

 عمراکرم برنده ی جایزه ی بین المللی موسیقی"گرامی" شد

کتاب بگذار نفس بکشم رونمایی شد

رسیدن:  02.02.2013 ؛ نشر :  02.02.2013

هارون یوسفی

تنها خس دزدهای شان !

 

بحث روی یک بیت بیدل - آدمی هم پیش ازان کادم شود بوزینه بود

صفحه ی ویژه ی  بحث روی آثار بیدل

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ویژه نامه ی آسمایی به مناسبت 8 مارچ

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  20.03.2013 ؛ نشر :  10.04.2013

صالحه وهاب واصل
 

بهار نو

در سوگ هنری که بی‌همایون شد

رسیدن:  22.03.2013 ؛ نشر :  24.03.2013

پرتو نادری

کجکول پایتخت تمدن اسلامی

...سال گذشته زمانی که مجلس نماینده گان از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواست تا در زمینه پاسخ دهد که تا کنون چه کار های انجام شده و غزنی برای پذیرش این کنفرانس چقدر آماده شده است! او زبانش در برابر پرسش های نماینده گان خشک آمده بود و چیزی برای گفتن نداشت. با این حال این پاسخ او بسیار خنده آور بود که گفت: حالا ریاست این کمیسیون را مارشال معاون رییس جمهور بر عهده دارد، وزیر می گفت که ما ریاست این کمیسیون را از آن جهت به مارشال انتقال دادیم که فکر  می کردیم دیگران از او می ترسند و کار می کنند. یعنی در این سرزمین باید کسی از کسی بترسد تا کاری را انجام دهد. این بود فرهنگ...ادامه...

یاد بودی از شادروان سید قاسم  رشتیا

در  صدمین سالروز تولدش

رسیدن:  16.03.2013 ؛ نشر :  17.03.2013

آصف بره کی

بوداها فرو ریختند،

نه آسمان تکان خورد

نه زمین   

آیین وهابی بن لادن خلاف تندیس ها بود و آنها را محکوم کرد

"... ویرانی همیش ساده تر از آبادیست. و بیشتر، این یکی از نشانه های ناصبوری و دستیابی به نتیجۀ آنی آدمها زمان کودکی یا ناشی از نا بالغی فکری و سیاسی آنهاست. آدمهایی که ...ادامه...

رسیدن:  11.03.2013 ؛ نشر :  11.03.2013

پرتو نادری


انفجار در خلوت آبی نیروانا

در تاریخ هر کشوری و از آن شمار در تاریخ سرزمین ما افغانستان روزهای وجود دارد که می توان ازآن به نام سیاهترین روزهای تاریخ یادکرد. یکی از آن روزها که تاریخ افغانستان با شرمساری به یاد خواهد داشت یازدهم مارچ 2001 است، روزی که طالبان بر پیکر های بزرگ بودا در بامیان آتش گشودند و آن دو یادگار بزرگ تاریخ و فرهنگ را به خاک و خاکستر بدل کردند. حال دیگر شیونی و فریادی، سودی و ثمری در پی ندارد. حتا اگر این تندیسها دوباره هم که ...ادامه...

به یاد ظاهر هویدا یک سال پیس از سفرش به جاودنه گی- صفحه ی ویژه 

رسیدن:  02.03.2013 ؛ نشر :  03.03.2013

پُسته خانه

 

اثر انتوان چخوف؛ مترجم  هارون یوسفی

 

رسیدن:  28.02.2013 ؛ نشر :  01.03.2013

س. ح. روغ

مِهر- مُهر- مَهر

یک بررسی مجدد

 

آرزوها ماند محو ناز در بزم وصال

  پاس ناموس تحیر، مهر این گنجینه بود/بیدل/

 

پیش از همه پوزش می طلبم که من این نوشتهء جناب حبیب قدیر را در زمان نشرآن(23.01.2013) ، در سایت وزین آسمایی،  نه دیده بودم؛ و اخیراً که بر جریان بحث پیرامون بیت بوزینه مروری مجدد  می کردم ، به این تذکر کوتاه، اما پُرمعنای، جناب حبیب قدیر برخوردم؛ اینک می کوشیم،  طی یک بررسی مجدد، این بیت را دقیق تر بشگافیم ...ادامه...

 رسیدن:  28.02.2013 ؛ نشر :  28.02.2013

س.ح. روغ

 

 

سه تذکر

 

به نشانه ی سپاس

 

از استاد نگارگر

رسیدن:  24.02.2013 ؛ نشر :  26.02.2013

پوهاند دکتور سید خلیل الله هاشمیان

آخرین سخن

پیرامون یک بیت بیدل

رسیدن:  11.02.2013 ؛ نشر :  12.02.2013

نور محمد غفوری

پل په پل

نور اثار:

څــــړیــکه

 

رسیدن:  06.02.2013 ؛ نشر :  07.02.2013

مسعود فارانی

تفاوت شعر از نظم
 

غلط غلط است ! اگر چه همه بدان مشغولند، درست درست است ! با آن که هیچکس به آن عمل نمی کند. ضرب المثل افریقایی

جامعه ما از دیر زمانیست  که رزیابی و تفکیک دُرست در بین شعر و نظم در سطح یک انجمن صورت نگرفته و به این مسوولیت کسی وقع لازم را نگذاشته است.

در عصر ما یکبار این رسم و عادت از طرف روانشاد بزرگوار جناب استاد حسین نایل شکسته شد. وی در مورد کسی که دیوان پنجاه هزار بیتی دارد با صراحت نوشت که در  همین پنجاه هزار بیت من نتوانستم چیزی بنام هنر شعر یا شعریت یا هنر شاعرانگی در دیوان این ناظم پیدا کنم...ادامه..