رسیدن: 20.12.2012 ؛ نشر : 21.12.2012

رشاد وسا

آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود

نوشته های  آقای روغ و آقای حسینی را مطالعه کردم.  نوشته های شان برایم دلچسپ بود . خواستم در آن باره نظرخود را بنویسم. قبل ازهمه باید بگویم که بیدل نه گفته است فهمیدنش ناممکنست او فقط گفته است که...ادامه...

نشر : 17.12.2012

بحث در مورد  رومان افغانی*

 آیا رومان افغانی وجود دارد و اگر وجود دارد ویژه گی های آن چیست؟

... مارش رومان در سرحدات افغانستان متوقف نه شده است. و اما، عبور و نفوذ این مارش در افغانستان با تاخیر و کندی صورت پذیرفته و هنوز به قافله سالار ادبیات افغانستان مبدل نه شده است. گرچی در کشور ما به علل متعدد هنوز دم و دستگاه واقعی و بازار پر رونق ادبیات شکل نه گرفته است، اما با آن هم شماری از نویسنده گان ما ...ادامه...

ستار نوازمشهور هندوستان و جهان استاد روی شنکر(Ravi Shankar)

استاد روی شنکر چشم از جهان بست

رسیدن: 14.12.2012 ؛ نشر : 14.12.2012

رشاد وسا

در شهر کابل

وزیر دولت گرفته محکم دودسته از پایه های چوکی

به انتقالی به انتخابی که این نه شغلیست انصرافی

متن کامل

عمر اکرمنامزدی آثار موسیقی یک افغان برای جایزه گرمی

ایا د هندوستان پښتانه خپله ژبه وايي؟

پیشاور، زادگاه نام‌آوران بالیوود

رسیدن: 03.12.2012 ؛ نشر : 03.12.2012

عارف پژمان


اهدا به خانم نسرین ستوده

یک شهر در شکیب تو، فریاد گشته است! 

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن: 30.12.2012 ؛ نشر : 30.12.2012

پروفیسور  دکتور عبدالخالق رشید

اندر باب معنی  بوزینه  ابوالمعانی بیدل

که در اصل بودینه است و نه بوزینه

ین مقاله به مناسبت سیمینار بین المللی ابوالمعانی بیدل که  قرار بود چندی قبل در بلخ برگزار گردد نوشته شده بود که نظر به عوامل و دلایل نامعلوم معطل گردید . از طرف دیگر چون در این روزها مقالاتی در شماری از سایت ها در باره همین  موضوع که من میخواستم در آنجا بخوانم به نشر رسیدند که به گفته استاد مرحوم فاروق خان اعتمادی (راستی حقیقـاً) شماری از آنها دلم را گرفت، زیرا عجولانه بدون آن که موضوع را به جااش  رسانیده باشم در خدمت دوستان قرار دادم. زیرا من باور دارم  بیدل کسی نیست که گویا هر کس فارسی و فلسفه دانست باید او را نیز بشناسد و در باره او باید سزا و ناسزاگویی دهند. من خودم بیدل را...ادامه...

یک روز سولژنیتسین- کتابی که شوروی را تکان داد

رسیدن: 19.12.2012 ؛ نشر : 22.12.2012

رفعت حسینی

آیینه های مشبک

نشر در آسمایی : 21.12.2012

 د عبدالهادی هادی څو شعرونه


- توپیرونه

- رود، زیارت او کلی

- دا خلک او دا ښار

- سونامي

- کاڼی

- د بت مینه


- تنده

- څه وخت راځې؟

 

نشر در آسمایی : 16.12.2012

صبورالله سیاهسنگ

اگر نامش "راوی شنکر" باشد

میگویند ستار خوش مینواخت. شاید فردا کسی بتواند خوشتر از او بنوازد. میگویند راز ساز کهن هند را به گوشها و گوشه های باخترزمین چکاند. شاید دیروز یا پریروز ناشناختگان دیگری نیز چنان کرده باشند. ولی او هنر برتر از نوازش ستار و آمیزش سلیقه ها نیز داشت: اندیشه.

میگفت: موسیقی برای ما
...ادامه...

رسیدن: 11.12.2012 ؛ نشر : 11.12.2012

سید حمیدالله روغ

بیدل  در این جا بوداست آورده است

پاسخ سید حمیدالله روغ به ارتباط نبشته ی دکتور حشمت حسینی

رسیدن: 08.12.2012 ؛ نشر : 09.12.2012

دکتور حشمت حسینی                       

آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود

چند نکته به ارتباط 

نبشته ی آقای روغ

 

رسیدن: 01.12.2012 ؛ نشر : 01.12.2012

سید حمیدالله روغ

آدمی هم پیش ازان کادم شود بوزینه بود

در باره ی یک شعر بیدل

در فورمات عادی

در فورمات پی د اف