نشر : 04.07.2012

حمید عبیدی

«شیطنتی» در باب

« کاکه تیغون در مسیر تاریخ»

 

رسیدن: 02.07.2012 ؛ نشر : 04.07.2012

کاکه تیغون

طنز رفیق آزادی است

امروز جهان با هر چه بیگانه شده باشد، با طنز بیگانه نشده است و اگر شما بر ما خُرده نه گیرید، می‌گوییم که همین امروز، جهان طنز آشناتر از هر روز دیگر است.
دلایل این طنزآشنایی زیاد است: صنعت چاپ، سینما، تلویزیون، رواج کارتون، دموکراسی، آزادی و تازه‌ترین این‌ها انترنت. به این لست مختصر می‌توانید بیفزایید و یا هم از آن بکاهید. در ادعای ما ولی تغییری نه خواهد آورد.
امروز دو چیز بیشتر از هر چیز به طنزآشنایی ما دامن می‌زند: یکی آزادی و دیگری انترنت.
رابطه میان طنز و آزادی یک رابطه ی عادلانه است و این عادلانه گی برمی‌گردد به
...ادامه...

رسیدن: 02.07.2012 ؛ نشر : 04.07.2012

کاکه تیغون

گژدم گزیده گی تاریخی

وقتی همه در مورد کارشناسی صحبت می کنند مادرم چین بر جبین می اندازد و پیشانی را ترش می کند. کمی بی حوصله که می شود می پرسد : کارشناسی چیست؟

می گوییم همان است که شما آن را تخصص می گویید. سکوت سرشار از نه گفته ها می کند. یک روز که شوق ترانسپورت تجربیات گرانسنگ و ذوق صادرات میراث باستانی به سرش زده بود گفت  ...ادامه...

روش املای زبان دری

نوروزنامه ی آسمايی

صفحه ی ویژه ی 8 مارچ

در سوگ ظاهر هویدا- صفحه ی ویژه 

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رفعت حسینی

- نور را باور کنیم

- تازه های غم

 

 

رسیدن: 10.07.2012 ؛ نشر : 12.07.2012

سید رضا محمدی

باران : ترسیم هنری جدال با مسایل قبول شده و خشک سنت فرهنگی و اجتماعی افغانستان

باران نام مجموعه داستان قديمی از وکيل سوله مل شينواري، نويسنده جدي و پرکار معاصر افغانستان است که به تازه گي با ترجمه ی شيرمحمد کريمي، لوي درستیز افغانستان از سوي انتشارات تايمز افغانستان منتشر شده است. داستان هايي که همه خدا و جنگ و ويراني را در متن خود دارند...و به جدل با مسايل قبول شده و خشک سنت فرهنگي و اجتماعي افغانستان...متن کامل...

رسیدن: 05.07.2012 ؛ نشر : 06.07.2012

داکتر اسد آصفی

در سوگ پروفیسور عبدالولی ذکی

 

نشر : 04.07.2012

اسدالله زمری

د انګار په اننګو

 

Kader Khan, aged 76 was bornد بالیود مشهور هنرمند قادر خان

په افغانستان كې امن غواړي

پسری با لباس آبی

رسیدن: 23.06.2012 ؛ نشر : 25.06.2012

تفویض

«مدال عالی خدمت آلمان»

به پوهندوی شیما غفوری

حضور پر رنگ هنرمندان افغان در

نمایشگاه هنرهای معاصر 'داکومینتا'