رسیدن:  28.02.2013 ؛ نشر :  01.03.2013
رشاد وسا

عرض عاجزانه

باز هم در باره ی بیدل
 

نوشته جناب حمیدالله روغ رابه ارتباط نوشته های جناب استاد نگارگر و همچنان اصل نوشته های جناب استاد نگارگر را در  سایت های وزین آسمایی و  جرمن افغان آن لاین مطالعه کردم.

استاد نگارگر به پیروی از استاد بیتابهیکل را جانشین شکلی نموده اند و همانطور که جناب روغ فرموده اند تجنیس را برطرف میسازد. من نیز ...ادامه...

 

 رسیدن:  28.02.2013 ؛ نشر :  28.02.2013

س.ح. روغ

 

 

سه تذکر

 

به نشانه ی سپاس

 

از استاد نگارگر

اسحاق نگارگر

 یک عرضِ بسیار عاجزانه خدمتِ جنابِ اُستاد هاشمیان

 

012 ؛ نشر : 23.01.2012

قدیر حبیب

برداشت من از یک بیت بیدل

 

آرزوها ماند محو ناز در بزم وصال

پاس ناموس تحیر، مُهر این گنجینه بود... ادامه...

 

رسیدن: 18.01.2012 ؛ نشر : 18.01.2012

سید خلیل الله هاشمیان

عرض معذرت

در بخش اول مقاله بیدل شناسی تحت عنوان بیدل شناس نه ای دلبرا خطا اینجاست که در پورتالهای وزین افغان جرمن انلاین و افغان آسمایی نشر شده ، در یکجا بارتباط نام بیدل شناسان محترم افغان که در تحقیق آقای دکتور سید حمیدالله روغ با آنها آشنا شده بودم، نوشته بودم که آقای عبید صافی را میشناسم، اما نه بحیث بیدل شناس، ادعای من واقعیت دارد، غافل ازینکه دو عبید صافی وجود داشته و با دومی که واقعا بیدل شناس میباشند، فقط دو روز قبل ازطریق پورتال وزین افغان آسمایی آشنا شدم.
دوستی تلفونی مرا تشویق نمود تا ...ادامه...

 رسیدن: 10.01.2012 ؛ نشر : 11.01.2012
 
س.ح.روغ
 

بلی! من "بیدل شناس" نیستم

در حاشیه ی نقد جناب دکتور سید خلیل الله هاشمیان

جناب دکتور سید خلیل الله هاشمیان  نقدی نوشته اند بر بحثی که پیرامون -به گفت خود ایشان- بیت بوزینه در  گروه فیسبوکی وزین "دوستداران بیدل" به  مدیریت فرهنگی فرهیخته جناب شکیب سالک ، دایر شده بود؛ و من از جانب بیدل شناس گرامی جناب عبیدالله صافی به این بحث فراخوانده شدم  و برداشت های خود را درج کردم.

از نوشتهء جناب دکتور هاشمیان...ادامه...

رسیدن: 30.12.2012 ؛ نشر : 30.12.2012

پروفیسور  دکتور عبدالخالق رشید

اندر باب معنی  بوزینه  ابوالمعانی بیدل

که در اصل بودینه است و نه بوزینه

ین مقاله به مناسبت سیمینار بین المللی ابوالمعانی بیدل که  قرار بود چندی قبل در بلخ برگزار گردد نوشته شده بود که نظر به عوامل و دلایل نامعلوم معطل گردید . از طرف دیگر چون در این روزها مقالاتی در شماری از سایت ها در باره همین  موضوع که من میخواستم در آنجا بخوانم به نشر رسیدند که به گفته استاد مرحوم فاروق خان اعتمادی (راستی حقیقـاً) شماری از آنها دلم را گرفت، زیرا عجولانه بدون آن که موضوع را به جااش  رسانیده باشم در خدمت دوستان قرار دادم. زیرا من باور دارم  بیدل کسی نیست که گویا هر کس فارسی و فلسفه دانست باید او را نیز بشناسد و در باره او باید سزا و ناسزاگویی دهند. من خودم بیدل را...ادامه...

رسیدن: 11.12.2012 ؛ نشر : 11.12.2012

سید حمیدالله روغ

بیدل  در این جا بوداست آورده است

پاسخ سید حمیدالله روغ به ارتباط نبشته ی دکتور حشمت حسینی

رسیدن: 08.12.2012 ؛ نشر : 09.12.2012

دکتور حشمت حسینی                       

آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود

چند نکته به ارتباط 

نبشته ی آقای روغ

 

رسیدن: 01.12.2012 ؛ نشر : 01.12.2012

سید حمیدالله روغ

آدمی هم پیش ازان کادم شود بوزینه بود

در باره ی یک شعر بیدل

در فورمات عادی

در فورمات پی د اف

بحث روی یک بیت بیدل - آدمی هم پیش ازان کادم شود بوزینه بود

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  15.03.2013 ؛ نشر :  17.03.2013

دکتور سیدخلیل الله هاشمیان

عرایض عاجزانه خدمت جناب استاد نگارگر صاحب

...قسمت اول مقالهء جناب نگارگر صاحب شامل تعرض و تعجیز به این حقیر و ساحهء تخصصش میباشد که باساس "حق دفاع " مجبورم عرایضی تقدیم کنم :

این که جناب نگارگر صاحب میفرمایند :  "زبانشناسی با همه خوبیهایی که دارد با اتکاء به معانی وضعی کلمات زیبایی زبان را از میان میبرد و تشبیه، استعاره و سمبولیزم زبان را برباد میدهد..."  این ادعای نگارگرصاحب عاری از حقیقت و غیر علمی است. زبانشناسی...ادامه...

رسیدن:  28.02.2013 ؛ نشر :  01.03.2013

س. ح. روغ

مِهر- مُهر- مَهر

یک بررسی مجدد

 

آرزوها ماند محو ناز در بزم وصال

  پاس ناموس تحیر، مهر این گنجینه بود/بیدل/

 

پیش از همه پوزش می طلبم که من این نوشتهء جناب قدیر حبیب  را در زمان نشرآن(23.01.2013) ، در سایت وزین آسمایی،  نه دیده بودم؛ و اخیراً که بر جریان بحث پیرامون بیت بوزینه مروری مجدد  می کردم ، به این تذکر کوتاه، اما پُرمعنای، جناب حبیب قدیر برخوردم؛ اینک می کوشیم،  طی یک بررسی مجدد، این بیت را دقیق تر بشگافیم ...ادامه...

رسیدن:  24.02.2013 ؛ نشر :  26.02.2013

پوهاند دکتور سید خلیل الله هاشمیان

آخرین سخن

پیرامون یک بیت بیدل

رسیدن: 31.01.2012 ؛ نشر : 31.01.2012

دکتور سید خلیل الله هاشمیان

مسرت دارم با یک

بیدل شناس آشنا میشوم

د ر نقدی بالای بیتی از حضرت بیدل که به "بیت بوزینه" شهرت یافته و  درین اواخر در سایت آسمایی  نشر شده است، با نام بیدل شناس افغان آقای عبید صافی برخوردم ...ادامه...

 

 رسیدن: 15.01.2012 ؛ نشر : 15.01.2012

سید حمیدالله روغ

کهکشانم پایمال موج طوفان گل است

سبزه را از خواب غفلت چند بردارد بهار

بیدل

در پاسخ به بخش سوم نوشته ی جناب پروفیسور دکتور سید خلیل الله هاشمیان- متن کامل

رسیدن: 16.01.2012 ؛ نشر : 17.01.2012

دکتور سید خلیل الله مسعود هاشمیان

پیرامون نوشته ی آموزنده ی دکتور حشمت حسینی

 

رسیدن: 13.01.2012 ؛ نشر : 14.01.2012

دکتور سید خلیل الله هاشمیان

معنی   بلند  من ،  فهم   تند   میخواهد

سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم

در مورد  بیت بوزینه از بیدل- بخش دوم

آقای داکتر سید حمیدالله روغ در تحقیق ادبی و فلسفی خود برای دریافت معنی بیت بوزینه 107 بیت بیدل، 7 بیت مولوی، و 2   بیت سنایی  را با تعبیرها و معانی مختلف بررسی نموده و هم  یک ترجیع بند شامل 42  بیت از شاعرخوب، رازق فانی (پرچمی معروف)، که تئوری داروین را در آئینهء اعمال انسان خوب تحلیل کرده است، ضمیمهء این تحقیق ساخته است . پوهاند عبدالخالق رشید نیز 25 بیت بیدل را بارتباط افکار وعقاید او تسجیل نموده و هر دو مقاله در آسمایی نشر شده اند.  متاسفانه هیچیک از بیت های متذکره شباهت بجهانبینی بیت بوزینه ندارد. اگر این دو دانشمند چند بیت مشابه بیت بوزینه را جستجو و تحت تحلیل قرار میدادند، زودتر بمنزل میرسیدند.

...در بخش اول به  معنی "روبنایی" و "زیربنایی" جمله اشاره کرده بودیم ، و معنی سطحی و روبنایی بیت ها و جملات فوق را نیز زیر هر بیت نوشتیم ، قبل از ارائه معنی "زیربنایی" مصراع ها و جملات فوق الذکر، ایجاب مینماید هموطنان محترم را بمفاهیم  "روبنا" و "زیربنای" زبان، از زاویهء معیارهای علم زبانشناسی (شعبهء نحو) آشنا بسازم.

شما میدانید که من زبانشناس هستم و در پوهنتونها تدریس کرده ام، اما نمیخواهم ازین مقال یک کورس زبانشناسی  بسازم. توضیحات  خاصی که برای درک معنی ابیات فوق لازم میباشد، باید ارائه شود. 

زبان بشر (همه زبانهای دنیا) دو وجه (چهره) دارند : یکی وجه خصوصی و روبنایی  یا ظاهر زبان که هر سخنگوی زبان ، باسواد یا بیسواد، دستور زبان خود را بصورت طبیعی و شعوری  از دامان خانواده و اجتماع تا سن چار سالگی یاد میگیرد و با استفاده از جملات زبان که مفاهیم کامل را ارائه میدارند، با یکدیگر مخابره و افهام و تفهیم میکنند. هر زبان دستور مشخص دارد که بالای زبان دیگر تطبیق نمیشود.

 وجه جهانی یا جهانشمول زبان چنین تعریف شده که ...ادامه...

لینک بخش نخست این نوشتار:

- بیدل  شناس نه  ای دلبرا خطا  اینجاست !!!

س.ح.روغ

"بودینه" مرادف "بوزینه" نیست

در حاشیه ی نوشته ی جناب پروفیسور عبدالخالق رشید

با پوزش از تأخیر، در نوشتهء جناب عبدالخالق رشید، استاد کرسی زبان پشتو در یونیورسیتی در هند، چند نکتهء مثبت وجود دارد:
- یکی این که جناب ایشان دقیق و به جا فرموده اند که ضرور نیست که هر کسی زبان فارسی (منظور جناب ایشان زبان دری است) بداند و فلسفه بداند، بیدل شناس هم باشد؛ من ، به سهم خود، با این نظر جناب رشید کاملاً موافق هستم؛
- دودگر این که جناب شان به نقل از منابع بیدل شناسی در هند، ملاحظاتی قید کرده اند که برای ما افغانان، که ازین منابع متأسفانه اکثراً به دور افتاده ایم، از غنیمت ها است؛ کاش ایشان این هدف را وجه همّ خود قرار دهند که این آثار، و در گام نخست دیوان بیدل چاپ دهلی، تجدید چاپ شوند.
*
پیرامون نظر ایشان در بارهء "بودینه" به مرادف "بوزینه" عالی جنابان هر یک محمد ابراهیم زرغون، عبید صافی، مولانای تلخ، و ربانی بغلانی و سایرین در فیسبوک نظرات خود را نوشتند و هر کدام با دلایل متعدد و قناعت بخش این فکر جناب رشید را رد کردند .

و اما - از سایر موارد که بگذریم- در سه جا با جناب رشید موافق نیستم:

- یکی آنجا که جناب ایشان با یک استخفافِ نهفته به
...ادامه...
 

رسیدن: 07.01.2012 ؛ نشر : 08.01.2012

عبید صافی

نگاهی به بیدل و داروین در یک نظریۀ علمی و فلسفی

چارلز داروین دانشمند انگلیسی، زیست‌شناس و بنیانگذار نظریه تکامل( ۱۸۰۹-۱۸۸۲).خلاصۀ نظریه اش:(انسانها نیز گونه ای از حیوانات، احتمالا میمون ها، هستند که به مرور زمان تکامل یافته اند.)

ابوالمعانی عبدالقادر بیدل سخنگوی بزرگ زبان فارسی.شاعر، فیلسوف و عارف بزرگ،چغتائی-برلاس (1644 1720) هند.

هیچ شکلی بی هیولی قابل صورت نشد

آدمی پیش از آن کادم شود بوزینه بود

هر دو دانشمند ی ...ادامه...

 

رسیدن: 20.12.2012 ؛ نشر : 21.12.2012

رشاد وسا

آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود

نوشته های  آقای روغ و آقای حسینی را مطالعه کردم.  نوشته های شان برایم دلچسپ بود . خواستم در آن باره نظرخود را بنویسم. قبل ازهمه باید بگویم که بیدل نه گفته است فهمیدنش ناممکنست او فقط گفته است که...ادامه...