رسیدن:  13.06.2013 ؛ نشر :  14.06.2013

کاوه شفق آهنگ

بیست و چهارم جوزا را می توان تولد دوباره ی زنده گیِ هنری و بی مرگِ احمد ظاهر خواند. اما راستی، چرا احمد ظاهر نمی میرد؟

مانند هر انسان دیگر، من نیز منحیث شنونده و علاقه مند آواز و هنر احمد ظاهر، اجازه دارم برداشتم را از هنرش بیان کنم و هیچ پافشاری هم به درست بودنش ندارم.

آنچه احمد ظاهر را از دیگران متمایز می سازد، نه فقط....ادامه...

 

 مسکا نجیب چگونه به قله های موفقیت رسید؟مسکا نجیب فرزند داکتر نجیب الله رییس جمهور اسبق افغانستان

نشر :  05.06.2013

دیدار با یک همصنفی و دوست  پس از 31 سال

 از برکت انترنت و فیسبوک و آسمایی

در دوره ی متوسطه ی مکتب بودیم که عطاالله (ضیا) همصنفی ما شد. او پسر انجینیر احمدالله  وزیر داخله ی آن وقت بود. در همان روزهای اول ورود به صنف بود که بیگناه از دست نگران صنف یک لت جانانه نوش جان کرد. معلم ریاضی که نگران صنف ما هم بود به عطاالله گفت که...ادامه...

 

بی بی سی بحث فرهنگی_هنری هفته- همخوانی آثار هنری با انتظارات هنرپذیران- بشنوید29-27

بی بی سی- بحث فرهنگی- هنری هفته؛

بازگویی واقعیت در هنر

نیازی که به هنر داریم از کجا می‌آید، آیا قرار یافتن در موقعیت‌های ناخواسته‌ و حزن آلود ما را برای لحظه‌هایی به سوی پناهگاهی به نام هنر می‌راند یا موقعیت‌های خواسته‌ای که سرچشمه‌های نشاط و شادی اند؟ در روزگار حاضر چه جایگاهی می‌توان برای هنر و هنرمند در جامعه پیدا کرد آیا هنر متعالی خلق شده است یا در غیاب آن، هنر ابتذال جویندگان آرامش و نشاط را سرگرم خویش می‌دارد. مسعود راحل درس آموخته فلسفه در آلمان و زهرا موسوی قصه نویس و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی که در افغانستان مقیم است، مهمانان بحثی بودند با گرداننده گی شهباز ایرج که این مسایل در آن مطرح شد.بشنوید29-30

 

ناهید آریا

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ویژه نامه ی آسمایی به مناسبت 8 مارچ

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

 

رسیدن:  28.06.2013 ؛ نشر :  29.06.2013

محمود نظری‏
طنز

د وطن ویرسونه

 

رسیدن:  23.06.2013 ؛ نشر :  23.06.2013

هارون یوسفی

دلم میسوزد !  

از همین قلم:

- اولاد غریب!

- نهی هی!‏

رسیدن:  18.06.2013 ؛ نشر :  18.06.2013

رفعت حسینی

مردی برای گفتن

                                           بخشیده به : مردی که کفش خویش را

به سوی جورج بوش دوم پرتاب کرد

 

- مردی که پا های سنگی داشت

- تا وادی سرسبزِ صـدا

- تیشه ها  و فرهاد ها

رسیدن:  08.06.2013 ؛ نشر :  08.06.2013

به مناسبت هژدهمین سالگرد  وفات استاد عبدالرحمن پژواک


نای خموش

 

صفحه ی ویژه ی  استاد عبدالرحمان پژواک

رسیدن:  08.06.2013 ؛ نشر :  08.06.2013

سخنی چند راجع

به اژدهای خودی

به قلم عبدالرحمن پژواک

 

 

صفحه ی ویژه ی  استاد عبدالرحمان پژواک

رسیدن:  01.06.2013 ؛ نشر :  02.06.2013

شیما غفوری

بر خیز ای زن