رسیدن:  29.10.2013 ؛ نشر :  20.11.2013

دکتور سید خلیل الله هاشمیان 

بحثی درعلم زبانشناسی*

صوت همزه در ساختمان صوتی (الفبا)

زبان دری (فارسی و تاجیکی) وجود نه دارد !!!

در صفحات پورتالها مطالب گوناگون نشر میشوند و هرافغان مطابق به جهانبینی خود ازاین نظرات مستفیض میگردد. من به اقتضای مسلک و تجارب خود مقالات مربوط به زبان و زبانشناسی را میخوانم و در این اواخر مقاله یی به قلم دانشمند آقای نجیب سخی پیرامون نقش همزه در بیان و نگارش زبان پارسی دری را که در 12 صفحه نشر شده ، خواندم و به اجازه ی این دانشمند محترم میخواهم این موضوع را از زاویه ی علم زبانشناسی مطرح نمایم ...ادامه...

 

رسیدن:  25.11.2013 ؛ نشر :  26.11.2013

غلام حیدر یگانهبعد از شما

 

رسیدن:  15.11.2013 ؛ نشر :  20.11.2013

هارون یوسفی
 

- شاید شود!

- نامه

 

رسیدن:  07.11.2013 ؛ نشر :  09.11.2013

 

شیما غفوری

 

افق گـُنگ

باز هم از همین قلم:

- زخم اجل

- چشم به راه

- اوزان حق

 

رسیدن:  08.11.2013 ؛ نشر :  09.11.2013

معروف قیام

سمارقیزم!

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88 ؛ 89؛ 90

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  30.11.2013 ؛ نشر :  30.11.2013

 

پوهاند دکتور سید خلیل الله هاشمیان

درود به روان

استاد  محمد اعظم عبیدی

 

پوهاند دوکتور م.ا.زياراستاد عبيدي د پوهې او فرهنګ

 

د يوه پياوړي مخکښ په توګه

 

هژبر شینواری

و...آن قصه گوی درد آشنا

اهدا به استاد محمد اعظم عبیدی

این نبشته خلاصهء سخنانی است که شبی با استاد عبیدی در خانهء ما واقع در شهر همیلتون ایالت انتاریوی مملکت کانادا داشتم و نوار صدای بعضی از قسمت های آن موجود می باشد.

نخستین سوال من از استاد در مورد آغاز علاقمندی ایشان به دنیای افسانه ها و رو آوردن شان به نوشتن برای اطفال بود.  ایشان با حوصله مندی و طبع خوش ... ادامه...

 

نعمت حسینی

یادی از استاد اعظم عبیدی

 

ایشور داس

استاد اعظم عـــبیدی و پیشینهء زیست هـــــندوان افغانستان


خاطره های چند،
بــه یــاد شــادروان اســتاد اعظــم عبــیدی

 


پروین پژواک


برای شش گلبرگ آن دو گل

 

 

زرغونه عبیدی- تبکین

وداع
 

د استاد محمداعظم عبيدي ژوندليک

 

زنده گی نامه ی استاد محمد اعظم عبیدی

 

ورود به صفحه ی یادبود از استاد عبیدی