رسیدن:  29.03.2014  ؛ نشر : 30.03.2014

اسد زمری

« و. پښتنه »

 

که د خپلې ټولنې محدودیتونه ، ستونزې او ناخوالې یو خړ او تریو سمندر و ګڼو نو د افغاني وروسته پاتې کورنۍ ماحول هغه صدف ته پاتې کیږي چې «و.پښتنه » په کې د یوې ملغلرۍپه څیر د ځان او د خپلې ادبي ښکلا او ځلا د ښودلو له پاره د دې تنګ محیط او نه زغمونکي وضعې نه د خلاصون هڅه کوي .

«و. پښتنه »  چې یوڅلویښت کاله پخوا په کابل کې په یوه مرفه الحاله او باسواده کورنې کې زیږیدلې دپلار د کور په خړو دیوالونو کې محصوره ده ، مکتب ته نه ده پریښودل شوی خو د وروردرسونه یی د ښوونځې نه تر پوهنتون پورې په پوره ...بشپړ متن...

 

رسیدن:  29.03.2014  ؛ نشر : 30.03.2014

شیما غفوری

 

عشق و نفرت

 

رسیدن:  نشر : 06.03.2014  ؛ نشر : 08.03.2014 


پروین پژواک

برای جنینی که به دنیا آورده نشد

گهوارۀ كاغذی

زن جوان رو به روی پنجرۀ باز ايسـتاده است. باران می‌بارد. نسـيم ملايم بهاری قطرات تازه، سـرد و سـبز باران را بر گونه‌های آتش‌گرفته‌ اش می‌پاشد. زن با خود می‌اندیشـد: به سـاده‌ترين خواهشـم رسـيده نمی‌توانم. به سـاده‌ترين خواهشی كه زنی می‌تواند داشـته باشـد. ديگر نبايد مادر کودکی شـوم. ديدار خون ماهانه‌ ام چه دردناك اسـت. پسـتان‌هايم خالی از شـير چه مضحك ‌اند. چه نقص و کمبودی دارم؟ هيچ! از بدن سـالمم خجالت می‌كشـم. شـبانه هنگامی كه شـوهرم به من نزديك می‌گردد، قبل از خودش اخطارش كه نبايد حامله گردم...ادامه...
 

رسیدن:  نشر : 06.03.2014  ؛ نشر : 08.03.2014 

 

صالحه وهاب واصل
 

به مناسبت

 

 روز جهانی زن

 

خدایی مرد

 

 

رسیدن:  نشر : 06.03.2014  ؛ نشر : 08.03.2014 

شیما غفوری

 

بنیاد زنده گی

 

 

زرغونه عبیدی

 

سوار بر باد

د سهیلا حسرت نظیمي

د ادبي او فرهنګي هاندو هڅو

 په ویاړ نمانځ غونډه

 

نگاهی به «فریاد سکوت»

 

معرفی یک اثر

 

«فریاد سکوت» مجموعه ی سروده های زرغونه عبیدی است که  با قطع و صحافت بسیار زیبا به تازه گی در آلمان از چاپ برآمده است. در این مجموعه 88 سروده ی آزاد در 117 صفحه گرد آمده اند ...ادامه...

 

 مسکا نجیب چگونه به قله های موفقیت رسید؟مسکا نجیب فرزند داکتر نجیب الله رییس جمهور اسبق افغانستان

 

               صفحه ی ویژه ی 8 مارچ 2013

صفحه ی ویژه ی 8 مارچ 2012

صفحهء ویژهء 8 مارچ- سال 2010

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2009

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2008

صفحهء ویژهء 8 مارچ - سال 2007

لینک های سودمند در بحث تفسیر و تاویل مردانه از دین:

ناهید توسلی: مشکل از تفسیر مردانه دین است

 

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84؛  85

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

رسیدن:  31.03.2014  ؛ نشر : 01.04.2014

فرستنده: گروپ کاری کمپاین " تفکر، تحریر و عمل"

اندیشه های شما در مورد زن

 

رسیدن:  19.03.2014  ؛ نشر : 20.03.2014 

پوهندوی شیما غفوری

تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن

من این چند سطررا روی دومنظور نوشته کردم. نخست اینکه داکتر زرغونه عبیدی در مورد نوشتۀ آقای کاوه شفق آهنگ نظرانتقادی خویش را تحریر نموده بودند. متصل با نشر آن یعنی در پای نوشته خانم عبیدی از جانب مسؤل محترم صفحه یک یادداشت سه سطری در تأئید مقالۀ آقای کاوه شفق آهنگ درج گردیده بود. این کار برایم عجیب جلوه نمود و در دلم گفتم این است همبستگی مردها! از همه مهمتر اینکه برایم واضح تر گردید که برداشت مرد ها و زنها از یک موضوع مشخص میتواند از هم متفاوت باشد.

علت دوم اینکه، وقتی مقاله محترم کاوه شفق آهنگ را مطالعه نمودم، من خود را منحیث یک زن توهین شده و تحقیرشده احساس کردم. به خصوص در سطر ...ادامه...

رسیدن:  18.03.2014  ؛ نشر : 19.03.2014 

صالحه وهاب واصل

نظرات تازه به ارتباط کمپاین «تفکر، تحریر و عمل»

... فراخوان این کمپاین در بسیاری از  سایت های افغانی به نشر رسیده است. همچنان در فیسبوک به صورت فعالانه از طرف هموطنان ما تعقیب میگردد. درین هفته باز هم به تعداد اضافه تر از 67 مقوله از هموطنان ما از سرا سر جهان مواصلت کرده که اینک به آگاهی رسانیده میشوند...ادامه...

رسیدن:  نشر : 14.03.2014  ؛ نشر : 15.03.2014 

زرغونه عبیدی

 نسخه ی جادویی وجود ندارد ؛ اما...

..." من این تحلیل را به حیث خانه تکانی و پاککاری در رفع سوتفاهم ها، صحنه سازی ها و تیاتر های پیش و پشت پرده با اکثریت بازیکنان مرد میتوانم آرزو نمایم." از دیدگاه ...ادامه...

قریشه عبیدی

پیام مادری به شما خواهران و برادران افغان

رسیدن:  نشر : 12.03.2014  ؛ نشر : 13.03.2014 

 کامبیز رفیع

  خشونت و خاموشی

تلاش برای آوردن تغییر در وضع زنان شامل دو راهکار است، یکی مبتنی بر نهادینه‌سازی ارزش اجتماعیِ زن و دیگری مبتنی بر فرهنگ‌سازی. نهادها در نبود یک دولت با انسجام و راهکارهای هدفمند، روبنای بی‌ثبات برای حل یک چالش جدی مثل حقوق زن استند. اگر نهادینه‌سازی با فرایند فرهنگ‌سازی هم‌گام نشود، وضع زنان را در آینده بعید است بهتر از امروز تصور نمود...ادامه...

رسیدن:  نشر : 12.03.2014  ؛ نشر : 13.03.2014 

کاوه آهنگ

به جواب خانم زرغونه عبیدی

نخست نهایت سپاس از این که نوشنه گک مرا با دقت خواندید و نظر تان را بیان کردید. همین که حتی چهار سطر آن نوشته گک به نظر شما خواندنی و به درد بخور آمد، برای من مایه ی رضایت است. تنها با یک بخش در یک جمله از نوشته ی شما زیاد موافق نیستم، آنجا که می نویسید...ادامه...
 

رسیدن:  نشر : 12.03.2014  ؛ نشر : 12.03.2014 

اسماعیل درمان

آنگاه که نقاب ها بر افتند

فرصتی دست داد تا نوشتۀ آقای کاوه شفق در بارۀ روز زن و نقد خانم زرغونه عبیدی بر این نوشته را بخوانم. دوستانی که در جریان نبوده اند، خوب است پیش از مرور نوشتۀ من، نوشتۀ این دو گرامی را بخوانند.

برای پرداختن به این بحث و واضح تر شدن مساله، بگذارید در رویکرد به زنان و نقش شان، افراد را به چهار گروه عمده بخش بندی کنم. باید تأکید کنم که این...ادامه...

 

رسیدن:  نشر : 10.03.2014  ؛ نشر : 10.03.2014 

زرغونه عبیدی

یک سووال از آقای کاوه شفق آهنگ


...در ارتباط به مخالفت با تجلیل از 8 مارچ از کاوه شفق آهنگ، مطلبی در ویب سایت افغان آسمایی و کانون مباحثاتی آسمایی نشر گردیده است که توجۀ تان را به آن جلب مینمایم . خواهشمندم انرژی حاصل از خواندن این تحلیل را در جهت مثبت ابراز بیان تان بکار ببرید و بی جا تنها به حرکت سر انگشت کلیک " لایک" اكتفا ننمایید.

کاوه شفق آهنگ "شاید"
...ادامه...

رسیدن:  نشر : 10.03.2014  ؛ نشر : 10.03.2014 

پوهندوی شیما غفوری

نظری بر نبشته ی محترم روشنیالی

  مقاله یی از آقای روشنیالی تحت عنوان «چند نکته در مورد کمپاین تفکر، تحریر و عمل»  در ویبسایت آسمایی به نشر رسیده است... اين يک ابتکار خوب و قابل پشتیبانی می باشد... اما در ارتباط با اين کمپاين می خواهم نظريات خويش را نيز ارايه کنم...ادامه...

نشر : 08.03.2014

هشت مارچ روز جهانی زن به همه ی زنان و همه ی مدافعان حقوق زنان مبارک باد !

زن پیش از همه - همانند مرد- انسان است و باید به حیث انسان مستقل و عضو تام الحقوق جامعه شناخته شود و بدون اما و اگر و بدون هرگونه پیشاوند و پساوند از حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و اسناد متمم آن درج شده است،‌ برخوردار گردد!

به رسمیت شناختن این اصل ، یکی از ‌معیارهای روشن شناخت نیروهای هوادار دیموکراسی، ‌ترقی ،‌عدالت و همبسته گی اجتماعی و نیروهای هوادار فردای بهتر افغانستان و جامعه ی افغانی از نیروهای عقبگرا و محافظه کار است.

برای دستیابی به  آرمان تامین برابری زن و مرد در همه عرصه های زنده گی اجتماعی،‌  همه ساله باید از هشت مارچ تا به هشت مارچ بعدی مبارزه کرد.

در روزها و هفته های آینده باید نامزدهای ریاست جمهوری را وادار ساخت تا برنامه های خود شان را در مورد بهبود وضع حقوقی و شرایط عملی زنده گی زنان افغانستان و مبارزه قاطع با خشونت علیه زنان را روشن بسازند.

رسیدن:  نشر : 07.03.2014  ؛ نشر : 08.03.2014 
کمپاین "تفکر، تحریر و عمل"

اندیشه های شما در مورد زن

رسیدن:  نشر : 07.03.2014  ؛ نشر : 08.03.2014 
زهرا یولدوز

نگاه کوتاه به تاریخچه ی ۸ مارچ

هشت مارچ روز بین المللی زنان و یا کوتاه تر اگر گفته شود روزجهانی زن است که سازمان ملل متحد هم از سال ۱۹۷۷ آن را به عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت می‌شناسد.

روز زن با جنبش عدالتخواهی...ادامه...

 

رسیدن:  نشر : 07.03.2014  ؛ نشر : 08.03.2014 

کاوه شفق آهنگ

هشتم مارچ- تجلیل از زن یا اهانت بر زن؟

تبریک باشد
امروز روزِ تو است، هشتم مارچ
حق نداری دست به کاری بزنی
حرفی نیست
آشپزخانه را فردا تمیز کن

اصولاً مخالف تجلیل از هشتم مارچ به نام  روز زن استم زیرا...ادامه...

رسیدن:  نشر : 06.03.2014  ؛ نشر : 08.03.2014 

اکبر کر گر 

جنبش روشانی و مقام زنان

جنبش روشانی(١٥٥٠- ١٦٣٠  میلادی) به حیث یک جریان عصیانگر در برابر سنن و میرات های کهنه در مورد زنان هم بی تفاوت نماند، ‌بل در این زمینه هم موقف مشخص و روشن داشت .

زمانی که روش روشانیان در مورد زنان را مورد توجه قرار دهیم و از سوی دیگر اتهامات آخوند درویزه را به حیث مخالف سرسخت بایزید روشان بخوانیم ،‌ بیخی روشن میشود که بایزید روشان با شهامت کامل گام هایی در مورد آزادی و احترام به محقوق و مقام اجتماعی  زنان برداشته است.

در این جا روشن ساختن دو نکته لازمی است : اول این که آخوند درویزه و متعصبان دیگر مذهبی در مورد روشانیان چی فکر میکنند و نکته ی دوم این که خود بایزد روشان و پیروانش برای زنان چی موقف و ارزش اجتماعیی را ...ادامه...

رسیدن:  نشر : 06.03.2014  ؛ نشر : 08.03.2014 

صدیق رهپو طرزی
 

جنبش رهایی و آزادی زن

نگاهی به دور دست ها


...در باور های اولی مان، زن و مرد چون دو برگ گیاهی از زمین رویدند. این دو در بخش ساق، مانند درخت پیوندی به هم گره خورده اند. در این گاه شناخت زن و مرد ناممکن است. در این باور، مرد را مشی و زن را مشیانه کی گفتند. بعد فرزندان شان نر و ماده به دنیا می آیند.
اما، از دید دانشی این دو، در جریان خط تکامل، از شیوه های ابتدایی تکامل به سطح عالی می رسند و هیج برتریی از همدیگر ندارند. به همین دلیل، زمین که ...ادامه...

رسیدن:  20.02.2014  ؛ نشر : 22.02.2014 

پوهندوی شیما غفوری

آیا مساله ی زن موضوع دست دوم در جامعه افغانی است؟

به منظور آشکار نمودن بیشتر آلام زنان افغانستان در اینجا از چند مثال زنده گی روزمره ی آنان یاد آور میشوم. برای درک حالت آنان از شما خواننده ی عزیز خواهشمندم تا خود را برای لحظه ی چند در موقف این دختران و زنان قرار بدهید.

باری از دختر نوجوانی که با جبر از جانب پدرش در عقد مردی درآمده بود، پرسیدم...ادامه...

 

رسیدن:  10.01.2014  ؛ نشر :  10.01.2014

نامه ی سرگشاده

 (به ارتباط جنایات اخیر  علیه زنان در افغانستان)

متن آلمانی ،‌انگلیسی ،‌فرانسه یی ،‌هالیندی

رسیدن:  01.03.2014  ؛ نشر : 02.03.2014               

دستگير روشنيالی

چند نکته در مورد “ کمپاين تفکر، تحرير و عمل”

رسیدن:  28.02.2014  ؛ نشر : 01.03.2014               

فرستنده:‌  گروپ کاری کمپاین

د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین

کمپاین تفکر، تحریر و عمل

 

رسیدن:  14.01.2014  ؛ نشر :  15.01.2014  

ضیا باری بهاری

خشونت علیه زنان و

دختر آزاری در جاده های کابل

«ای مردان، با زنان خویش به نیکی رفتار نمایید و با ایشان مهربان باشید» (پیامبر اسلام)

پیش از آن که معضله زن آزاری و چالش های فراروی زنان و دختران در خیابان ها و جاده های کابل را به کنکاش بگیریم، لازم می دانم تا...ادامه...

نامه ی سرگشاده
(به ارتباط جنایات اخیر علیه زنان در افغانستان)

متن آلمانی- دری؛ انگلیسی؛ فرانسه یی؛ هالیندی