رسیدن:  29.12.2013  ؛ نشر :  30.12.2013

پرتونادری

 اسحاق فایز و شعر نو در افغانستان

« پیشینۀ تجدد، پیدایش وبالنده‌گی شعرنو درافغانستان»، نام کتاب پژوهشی است ازشاعر و پژوهش‌گر ارجمند محمد اسحاق فاییز که تازه‌گی‌ها به وسیلۀ انتشارات سعید در شهر کابل دره زار نسخه به نشر رسیده است. کتاب نتیجۀ چند سال پژوهش و زحمت کشی‌ها و قلم کشی‌های شاعراست.

نویسنده  پس ازبحث فشرده‌یی درپیوند به روزگار امیر دوست محمد خان، به بررسی رویداد های فرهنگی زمان امیر شیرعلی...ادامه...

 رسیدن:  28.12.2013  ؛ نشر :  30.12.2013

مریم رییس دانا

مصاحبه با مهران زنگنه، نویسنده رمان "هیچکس"

Mehran-Zangenehرمان «هیچکس» اثر مهران زنگنه، که اخیرن در سایت آمازون به انتشار رسیده است، موضوع گفتگوی زیر است. مهران زنگنه در باره خود چنین می‌گوید: «من نیز همچون بسیاری از جوانان در روند انقلاب به سیاست پرداختم. اگر قرار باشد امروز به گذشته نگاه کنم شاید تفاوت من با دیگران در آن دوره در مواضع سیاسی- نظری متناقض آن زمانم خلاصه بشوند...

شهرزاد نیوز: رمان «هیچکس»، اثر مهران زنگنه، که...ادامه...

 

رسیدن:  16.12.2013  ؛ نشر :  23.12.2013

پرتو نادری

نوروز باستان و  هم‌گرایی منطقه یی

مقدمه: نخستین بار این چند نکتۀ پیش‌نهادی را در دومین کنفرانس جهانی گفتگو‌های امنیتی هرات که در آن نماینده‌گان دیپلماتیک و نهاد‌های پژوهشی نزدیک به سی کشور منطقه و جهان  اشتراک داشتند، درماه میزان سال جاری خورشیدی  1392 بیان داشتم. می خواهم این نکات را یک‌بار دیگراین جا مطرح کنم.  انتظار می رود که این نکات بتواند برای دولت افغانستان و نهاد‌های پژوهشی دیگر که در پیوند به هم‌گرایی منطقه‌یی کار می کنند، بتواند توجه برانگیز باشد.

افغانستان بخشی از ...ادامه...

 

 رسیدن:  05.12.2013  ؛ نشر :  06.12.2013

رفعت حسینی

کسی سخن میزد

 

 رسیدن:  29.10.2013 ؛ نشر :  20.11.2013

دکتور سید خلیل الله هاشمیان 

بحثی درعلم زبانشناسی*

صوت همزه در ساختمان صوتی (الفبا)

زبان دری (فارسی و تاجیکی) وجود نه دارد !!!

 

رسیدن:  04.12.2013  ؛ نشر :  04.12.2013

کاکه تیغون

با دیدن کناراب به چه فکر می کنند

صفحه ی یادبود از استاد عبیدی

 به مناسبت پنجمین سال وفاتش

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88 ؛ 89؛ 90 ؛ 91

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

 رسیدن:  30.12.2013  ؛ نشر :  31.12.2013

پروفیسور دکتور عبدالخالق رشید

علامه رشاد او درى لسيزې پرله پسې مقاومت

د علامه بابا د نهم تلین په درشل کې

بسی دور باید که چرخ ظفر     بیا رد کسی چون تو بار دیگر

د افغانستان په معاصر ادب کې یوڅپرکي ،یوبهیر او یوه اوږده لړۍ لکه دنورې نړۍ په معاصرو ادبیاتوکې دځانګړې یادونې وړده ، هغه چې زموږ اونړۍ د ادب تاریخ په پاڼوکې د ټنګتیایی یا دمقاومتي ادب په نامه یاده شوې ده. کله چې موږ پر مقاومت باندې له ادبي پلوه بحث کوو ، مقاومت دهرې ټولنې دادبي او ایجادي مطالعاتو په ترڅ کې یو ثبت شوی او تحقیق شوې څپرکی دى ،په علمی لحاظ د دغه مفهوم دڅیړنې اوپیژندنې دوه جالب اړخونه باید لكه ديوې لرغونې سیكې ددوو جالبو مخوپه شان په پام كې ونيول شي دغه دوه اړخه تر هرڅه دمخه ددغه بحث پرسرلیک ( ادب او مقاومت ) باندې چې دوه بیل مفاهیم دي راڅرخي .

خو موږ د ...بشپړ متن...

 رسیدن:  28.12.2013  ؛ نشر :  30.12.2013

رفعت حسینی

 زلالِ زخم

 

رسیدن:  22.12.2013  ؛ نشر :  23.12.2013

پرتو نادری

کی به پایان می رسد یلدای ما !

آخرین شب پاییز، نخستین شب زمستان که درازترین شب سال است، آن را شب یلدا گویند . باورها براین است که دراین شب ویا نزدیک به آن تحویل خورشید به برج جدی ست. گاهی هم گفته اندکه یلدا نام یکی ازملازمان حضرت مسیح بوده است؛ اما چنین باوری طرفدارن زیادی ندارد. دهخدا درلغتنامه دراین پیوند نوشته است که:« ظاهراً از بیت/ به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی/ که ازیک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا / بعضی از فرهنگ نویسان از جمله مولف برهان، پنداشته اند که یلدا نام یکی از ملازمان عیسی بوده است؛ ولی چنین نامی در زمرۀ ملازمان او در ماخذی دیده نشده و"چاکری"کردن هم در بیت سنایی به معنی اختصاص یافتن زمان مزبور به ولادت وی می باشد.»

در پیوند به ریشه ی واژه ی یلدا در ...ادامه...

رسیدن:  14.12.2013  ؛ نشر :  23.12.2013

هارون یوسفی

 خواب

خواب میدیدم که طالب «من» شده

آدمِ بیدار و جنتلمن شده

واسکت را...ادامه..

 

 رسیدن:  06.12.2013  ؛ نشر :  06.12.2013

پرتو تادری

استاد بیسد رفت

 

و تیاتر افغانستان یتیم شد!

 

Bild in Originalgröße anzeigenهفتاد سال، از آن روزی می گذرد که نمایشنامۀ « میراث» نوشتۀ روان شاد استاد عبدالرشید لطیفی در شهر کابل به نمایش در آمد. درکنارشخصیت های دیگری که در جغرافیای هنری این نمایشنامه می زیستند ، میرزایی کم سواد و پر ادعایی نیز فرصت زیستن یافته بود. نقش این میرزا را به نو جوانی داده بودند، تازه راه یافته به تیاتر، که هنوز او را در این اقلیم نامی و نشانی نبود.

امروز آن جوان چنان تندیسی با مشعلی از نام و نجابت بر سکوی...ادامه...

 

رسیدن:  01.12.2013 ؛ نشر :  02.12.2013

اکبر کرگر

داستاني طرحی

1- تميدنه

2- برباد ياد !