25.10.2015

پروفیسور دکتور زمریالی طرزی

 پاسخی به نوشتهٔ

بودای بامیان یک غلط مشهور*

آقای سلیمان راوش،

من در مقام یک پروفیسر پیشین باستانشناس بودایی در دانشگاه اشتراسبورگ، متخصص بامیان، و یک افغان وطن پرست، بایست به نوشته یی شما زیر نام بودای بامیان یک غلط مشهور که به خود شکل یک مشاجرهٔ قلمی را گرفته، می خواهم جواب بگویم.

برخی از دوستان فرهنگ و هنر افغانستان با نگرانی متن نوشتهٔ شما را برایم فرستادند. آنان از من خواستند تا دیدگاه ام را به حیث یک دانشمند و  بررسیگر در این مورد بنویسم....ادامه...

 

20.10.2015

نورمحمد غفوری

زه به خپل د هدف لوری ته لار باسم

د همدی لیکوال  بل اثر :

زما غم

دا وطن یې د بچیانو همت ساتی

17-10.2015

هارون یوسفی

مسخره گی!

هر دو نفری جانبِ ویرانه روان است

زین روست که ...ادامه...

اثر دیگر از همین نویسنده:

تنها

 

دوم اکتبر 2015

وکیل سوله مل

مذهب بی پیره، بی پیر میفامه

همین که تاریکی شام بالای قریه پرده انداخت، قوماندانان کوچک به سرکردگی قوماندان بزرگ حرکت کرده داخل عمارت شدند تا بتوانند به قوماندان بزرگ از جریان جنگ های گرم قبلی حکایت کنند و در مورد پلان ها و حملات بعدی صحبت نمایند و رهنمایی ها، پشنهادات و خواسته های شان را نیز به او در میان بگذارند.

هنوز قوماندان بزرگ دهن نه کشوده بود که دروازه اتاق زده شد و یکی از...ادامه...

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛69؛ 70؛  71 ؛ 72؛ 73؛ 74؛ 75 ؛ 76؛ 78؛ 80؛ 81 ، 82 ؛ 83 ؛ 84 ؛ 85؛ 86؛ 87؛ 88 ؛ 89؛ 90 ؛ 91 ؛ 92 ؛ 93 ؛ 94; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99; 100 ; 101 ; 102  ; 103; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

29.10.2015

عمران راتب

آلیسِ سرزمینِ عجایب

پیش از متن: می‌دانم که چیزی از این یادداشت دستگیرتان نخواهد شد. اما حقیقت این است که این متن، واقعن مبهم است و معنایی ندارد. چون قصه‌ی واقعی زنده گی‌ست و یک زنده گی متوهم و ...ادامه...

26.10.2015

عمران راتب

نیم نگاهی به فراسوی

 غزل غزل های سلیمان

اهل یهود، آن را تصویر و نگاره یی می دانند از رابطه ی بین خدا (یهوه) و قوم خود. و مسیحیان آن را زبان و گویای رابطه ی روحانی یی می پندارند که بین مسیح و کلیسایش وجود دارد. باری و به هر تقدیر، غزل غزل های سلیمان سروده هایی استند که روایت از یک عشق ناب بین محبوب و محبوبه دارد و سرودن آن را به سلیمان پادشاه نسبت می دهند. غزل غزل ها تمام پیرایه هایی را که عاشقان محزون امروزی به دور عشق پیچیده اند، دور انداخته و روح مطلق عشق را آن گونه که باید باشد، لخت و بی‌باک نمایانده است؛ شور انگیز ترین سروده های عشقی. صادق، بی ریا و شهوت انگیز. با رویکرد زبان شناختی نوع تراکتاتوسی یا ویتگنشتاین متقدم، شاید بتوان غزل غزل ها را از ناکرانه‌گی زمان و زبان، به فراسوی معنا و شناخت جهش داد و معنامندش ساخت. در چنین نگری، می‌توان از چند و چون تصویر و شمای کلی یی سخن گفت که بوطیقای کلام غزل غزل ها را تشکیل داده است. ویتگنشتاین در دور نخست فلسفیدن و مواجهه‌ی مکرر با زبان و معنا، به نظریه ی تصویری زبان رسید. ماحصل چندین سال تلاش و کار فلسفی ویتگنشتاین در این حوزه قبل از سکوتش، در...ادامه...

18.10.2015

عبدالوکیل سوله مل

قمار سیاسی

چنان که دردِ عضوی از بدن باعث درد تمام بدن می شود، به همین گونه یک عضو نا اهل خانواده هم برای تمام خانواده می تواند رنجی بزرگ بیافریند. برادر کوچک من...ادامه...

17-10.2015

د طنز د نړیوال تاریخ د درو ټوکو چاپ

ششم اکتبر 2015

سليم شاه

د لندن د دې میاشت ادبی ناسته

نن د اكتوبر د مياشتې څلورمه نيټه ده  سالون ته د ورتللو او ننوتلو لاره كې د ونو زيړی پاڼي پرتي دي   داسي لكه په افغانستان كې چې د وسله والو توپك سالارانو   كړه وړه پراته وي اونور يې دارستوكراسۍ لمن په ټوليدو وي خو نه! هغوې وايي چې يو وار بيا موږ وس لرو او كولي شو  چې دا...ادامه...