مشت (شعار ها)

-وبلاک تازه سمیع حامد برای همکاری با آسمایی
 

دستگير خروټی: شعاری برای آزادی و برابری

افضل ټکور
لندن

غـــزل
جانان چی په ملاله خوله ځواب نه راکوی
يارانـــو ښه شوه قبــر به عذاب نــه راکوی

 

لیلا کاویان

قـاب بی‌تـصــويــر

ليلي عنايت سراج

بازتاب تمناي صلح يا " نفس سبز رها " در اشعار
ليلا صراحت روشني
ثريا واحدي

پرويزن خيال و چند شعر دیگر

فايقه جواد مهاجر ( ژمي )
در شط چشم نسل پريزاد
بتول سيد حيدري
شگوفهء سبز (
 شعر)

جاويد فرهاد

دو شعر تازه

و چند شعر  دیگر

شعر از: انوپ اوبرای، شاعر هندی
منبع:مجله گونگهت
برگردان: جاوید فرهاد

رقاصه
 

سميع حامد

- تازه ترين اشعار و آثار 

- بریز به خیابان

- چند شعر ديگر

 

غلام حيدر يگانه

فلسفهء مدرن نوروز و چند شعر ديگر
 

اسدالله زمری

یرغمل

شعر
 

اشعار منتشره در شماره های قبلی آسمایی

آیینه در نکهت

 ویژهء آثار منتشره


حمیرا نکهت دستگیرزاده


 در آسمایی

 

سروده های

منصور سایل شبـآهنگ

در آرشیف اسمایی

رسیدن به آسمایی: 17.04.2009 ؛ نشر در آسمایی: 07.05.2009

چند شعر از نورالله وثوق

رسیدن به آسمایی: 01.05.2009 ؛ نشر در آسمایی: 06.05.2009

فیروز خاور

یا ما بدل شدیم

نادیه قانع
درخت !

 

رسیدن به آسمایی: 07.01.2009 ؛ نشر در آسمایی: 09.01.2009

چند شعر از سید همایون شاه عالمی

برهنه پای

ساجق فروش

پیر زن

گریه

در وصف حال خواجه عبدالله انصاری (رح)


حمیرا نگهت دستگیرزادهسوگ سرود


 

فاروق فردا

- زه د ځنګله، د سين او غر ملګرى

- انتظار

اسدالله زمری

- دلته او هلته

- د افغان جرم
 

غلام حیدر یگانه

رفتن عجيب كودكان*

 

حمید روغ

و چنین رفت بودا

جاوید فرهاد

بحران شعر و کمبود مخاطب

سيد ضياءالحق سخا


- در سایه سار سده


- غزلی برای فضیلتمابان

-غزلي براي سنگها

- ماندگار( شعر )

- جنگل خشک پسته ( شعر )

ایمل هاشور

ډوډۍ

لیوه
يورانيم

انجنـیـر خلیـل الله روًوفـی

درمـرگ شـاعـر شـیرین کـلام

و غـزلسرای بلنـد مرتبت کشـورم رازق فانی
صدایی تا ابدیت

آثار دیگر از این قلم:

مـدار کـاذب

اسد آسمایی

 دوغسیان
...سپينه واوره وريدلې
د افق په وينو ډوبې
د اسمان لمنې سرې وې
ناببره شور او ځوږ شو
ګونګوسی شو وحشتناکه هيبتناکه
ډک له قهره اوازونه مې ترغوږ شو
د مرګ سيوری، سر خرېيلو تور بوتانو... ادامه...

علی ادیب


باور زردرنگ آزادی
 

باری جهاني

 شپېلۍ - د شعرونو ټولګه

شــــــيـمـا غـفـو ری

پيدا ی نا پيدا-شعر

سلیمان راوش

اخرسها

 

غلام حيدر يگانه

فلسفهء مدرن نوروز و چند شعر ديگر
 

فاروق فردا

لمر څانګې

او څو نور  شعرونه