رسیدن به آسمایی : 26.10.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 26.10.2008

کاوه " شفق " آهنگ

خنده يا گريه يا هردو ؟

طنزخانهء کاکه تیغون در آسمایی

ورود به وبلاک کاکه تیغون

سخیداد هاتف

 لينک های  خواندنی از نشريات ديگر

 

ابراهيم نبوي

شلوارهای موهن

و هوسرانان سیاسی  

و 101 طنز دیگر

ادامه صفحه طنز( 2008)

طنزهای منتشره در شماره های قبلی