ايمل پسرلى

په دوبۍ کې - لنډه کيسه

الهام جمالزى

بېګانه -  لنډه كيسه  

 صفيه حليم - دوزخی ارواح

زرین انځور

 

ډول د كلي سندر بول  

 

عارفه عمرلور- شنې لړمۍ

باز محمد عابد

 

 

 قيمتي وينه

نوی پرليکه شوي کتاب

بوډا او د لېوانو پلونه
لیکوال : نصيراحمد احمدي

تندر

د احسان ارينزی نوی اثر

د داستان په هكله يو څو خبرې  

تندر
اور
نښه
قفس
اوښكې

فراري
تورخال

ژرنده ګړى
شليدلي تارونه
كمكى غل
ونې ګړۍ
ډوډۍ سيل
واورينك

ژوزه ساراماگو

کافکا و سایهء پدر

اهريمن( داستان کوتاه)
نويسنده: بليندا الگار ؛ ترجمه : رضا پدرام

وکیل - فرانتس کافکا
ترجمه: فرخ شهریاری


 

چند  اثر داستانی  از

 خالد نویسا

- قصهء آغاشیرینک
- درز

- پیرمردی که از برای خرش گریست

رمان آب و دانه:

 

چهار

سه

دو

 یک

هشت

هفت

 شش

 پنج

دوازده

 یازده

ده

نه

 

 

چهارده

سیزده

منگنه - رمان تازهء قدير حبيب

 بخش نخست

- بخش دوم

- بخش سوم

- بخش چهارم  

- بخش پنجم

- بخش شش

 

حميد عبيدی

 

پنجرهء ديگر

 

 

آصف سلطانزاده

 

زن و آيينه

 

 

 

 

عزیزالله نهفته

بازی ، سکوت، درد -

سه داستان غير متعارف

خروس من

نويسنده: سپوژمی زرياب

 

عزیزالله نهفته - شجاع ترین مرد سال‌هاه

 قدير حبيب - جن های کافر                  

دکتور ببرک ارغند

- برگی ازرمان « کفتر بازان» 

- شراره ـ داستان کوتاه

- مرغ آمین- داستان کوتاه 

چند اثر و ترجمه از پروين پژواک