رسیدن به آسمایی: 13.05.2009 ؛ نشر در آسمایی: 14.05.2009

احمد شکیب حمیدی

نام و هویت تاریخی و فرهنگی

محله ‌ها , کوچه ها و شهر های
 کشور باید حفظ گردد!
فوشنج کجاست؟
 

اکبر کرگر

دوه شعرونه اويو يادښت

استاد جنيد شريف او له افغاني فرهنگ سره ناپايه مينه !
د يوه شعر د بيا ځلي كتنې په پلمه
استاد جنيد شريف دافغانستان دكابل پوهنتون د پنځوسمو كلونو دټولو پوهنځيو زده كوونكو اواستادانو ته ډيره...ادامه...

 

دکتور فریار کهزاد

تندیس های بامیان بودا هستند

یک یادداشت و چند مطلب در پاسخ به مقالهء آقای سلیمان رواش زیر نام یک غلط مشهور- تندیس های بامیان بودا نیستند

سلیمان راوش

بودای بامیان-یک غلط مشهور
تندیس های بامیان

مجسمه های بودا نیستند

عبدالله وفا
عشقری- مردی از تبار عاشقان

سمون ساپي

استاد پوهاند حسن ضمير ساپى او د هغه ياد !

زنده گی نامۀ مختصر روانشاد پوهاند محمد حسن ضمیر صافی

نویسنده: نیکی جیوانی
برگردان پروین پژواک

روزا

روزا پارکس Rosa Parks یکی از مشهورترین شخصیت های تاریخ امریکا است. به تاریخ اول دسامبر سال 1955 او هنگام برگشت از کار سوار بس شهری مونتگمری Montgomery ایالت الاباما Alabama شد و از دادن چوکی خویش به مردی سفید پوست خودداری کرد. این عمل او چون جرقه یی بود که آتش انقلاب عظیم را آغاز نمود. روزا پارکس در مرکز یکی از مهمترین رویدادها برای مبارزه در راه استرداد حقوق مدنی قرار گرفت. این داستان عزم خاموش و تغییر ناپذیر زنی است که تاریخ امریکا را متغیر ساخت ...ادامه...

کریمه کرامت حبیب

نقش و مقام زن

در آثار ابو المعانی بیدل

- کره کتنه علم دی که فن ؟ / کانديداکادميسين سرمحقق محمدصديق روهي

- په پښتو لنډو کيسو کې رياليستي افکار / کانديداکادميسين سرمحقق محمدصديق روهي

 

لطیف ناظمی

 

 شهسوار غزل ( شعر)- در سوگ استاد پژواک

خرد را پاس بداریم
( پرسش هایی از آقای سلیمان راوش)

سلیمان راوش

زوال خرد در زادگاه خرد

( در بارهء پارسی را پاس بداریم)

 

فرانتس کافکا

پیام شاهانه ؛ و روشنفکر ما...

سید فرید مجاب

دانشگاه بریتش کلمبیا- کانادا

نقدی بر کتابِ ها نوشتۀ رفیع جنید

رنگ ها

ترجمه: زبیده اکبر
منبع: دایره المعارف فلسفی استنفورد

 

فیروز خاور

به رهنورد زریاب نویسنده ودانشمند گرانمایه کشور!

آفتابی به اندازه خویش

آرشيف بخش نوشتارها

رسیدن به آسمایی: 17.05.2009 ؛ نشر در آسمایی: 18.05.2009
اكبركرگر

له نښې وروستهلنډه كېسه

يوه شيبه ښه په زوره و ټوخيداوچې كله يې ټوخى ودريد نو غاړه يې صافه كړه . سپين ږيري.په كرار له زاړه كټ څخه راكړوپ شو. كلوشې يې له كټ لاندې كړې . بيا يې د...ادامه...

رسیدن به آسمایی: 17.05.2009 ؛ نشر در آسمایی: 18.05.2009 

اكبر كرگر

د پښتنو له  ټولنيزې

سايكالوژۍ څخه

د ملنگ جان يو درس 

 

15.05.2009

یادداشت مدیر مسوول آسمایی

در مورد حذف دو مطلب

 

رسیدن به آسمایی: 05.05.2009 ؛ نشر در آسمایی: 06.05.2009

جاوید فرهاد

گپی درمورد غزل های فانی

رسیدن به آسمایی: 01.05.2009 ؛ نشر در آسمایی: 06.05.2009

جاویدفرهاد

روایت ساده‌ای از زبان سارتر

رسیدن به آسمایی: 28.04.2009 ؛ نشر در آسمایی: 06.05.2009

پوهنمل محمود نظری

ولتر د اتلسمې پېړۍ فرانسوی طنز لیکونکی

استاد کهزاد

کابلشاهان برهمنی

آثار دیگر از همین قلم :

- بگرام در افسانه های مردم

- شهر غلغله و قلعه دختر

- قلعه کوهتیز و یا قلعه تگین آباد

- شیر سرخ و پیر سبز

- مسجد سنگی در باغ بابر

- بالاحصار

صفحهء ویژهء استاد کهزاد

جاوید فرهاد

- ترانه سرای خلاق
 
- گپ هایی در باره ی "اصل" ها و "فرضیه" های ادبی

- بیدل، صدای آن سوتر از فهم

 

- بحران شعر و کمبود مخاطب

- فرهنگ مردمی شود یامردم فرهنگی؟

- پنداشت هایی درباره ی شعر

- بیدل، پرنده یی فراتر از زمان

- شعر در فرایند کنش شاعر و واکنش مخاطب

 

- روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل"

- برداشت های ذات باورانه از یک بیت بیدل

- نقدی بر چند شعر از لطیف پدرام

اجمل پسرلى
نجیب محفوظ او محظوظ

دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

هغه زمونږ کور ده ،

 هغه زمونږ کـِــلـَی ده!
 

سيد ضياءالحق سخا


چقدر حيـــف و هَـدَر، وه چقدر
...

نوکــر ریاســـت عـشــــق

یا هـــو
در روزگار کنونی که بزرگترین دغــدغهء برخی از آدمهــای کنجکاو نخست دانســتن تاجک، پشــتون، هــزاره یا ازبیک بودن کسان است و سپس شنیدن نامها و دید زدن کارنامه ها شـان، باید از اینجا و اینگونه آغازید:

آ
یا پشـــتون بود محمــد امین ملنگ جان؟ آیا راست است که او در خانه فارسی ...............
                               صبورالله سیاه سنگ

فراخوان خانهء داستان بلخ

احمد شکیب حمیدی

یادی از مرحوم احمدشاه ازهر فیضیار
شاعر، آهنگساز و درامه نویس

گر کنی یک نظاره میزیبد میزیبد برتو ای ماه پاره میزیبد میزیبد
شعر ازهر که حیرت انگیز است گر بخوانی دوباره میزیبد میزیبد

از سروده های شادروان ازهر بجز از همین شعر که میگویند اولین آهنگ هنرمند همیشه جاودان کشور مرحوم احمد ظاهر بوده چیزی بیشتری نمیدانستم! بااینحال همیشه این سوال در ذهنم ایجاد میشد که چطور و چگونه درمیان سروده های هزاران شاعر پارسی گو، مرحوم احمدظاهر اولین آهنگش را از اشعار و سروده های ازهر انتخاب کرده است؟ آیا مرحوم "ازهر" فقط همین آهنگ را برای احمدظاهر ساخته است؟ آیا اشعار ازهر گاهی نشر گردیده است ؟ هرچند میدانستم که ازهر از ملک سناییست؛ چون...ادامه...

خلیل الله معروفی

"فرزند استقلال" و استاد "هفت قلم"

رخ در نقاب خاک کشید

 

 

فضل الرحیم رحیم :

او رفت اما نامش جاویدان باقی می ماند یادی از عزیزالدین وکیلی پوپلزایی