رسیدن به آسمایی :03.2008 .15؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .15

جاوید فرهاد: نقدی بر چند شعر لطیف پدرام از من است!

 

به نشریه ی وزین آسمایی !

جناب عبیدی عزیزسلام

در سایت انترنتی فردا توجهم را عنوانی جلب نمود که به غلط از جانب من نوشته شده  که مقاله ی " نقدی بر چند شعر لطیف پدرام" از من نیست.

من با کمال جرأت و شجاعت اخلاقی می گویم که مقاله ی " نقدی بر چند شعر لطیف پدرام" از من است و شماری از افراد اوباش، از چندی به این سو، از نام من به شماری از نشریه های انترنتی مضمون می فرستند و برای بدنامی من، حرف ها و جملات بی ربط و مستهجنی را می نگارند.

نمیدانم هدف اصلی این افراد غرض آلود و توطئه گر چیست؟ اگر آنان شجاعت رویارویی با من را دارند، بفرمایند، نام و نشانی شان را به صورت شفاف بنویسند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

باید گفت که مقاله ی " نقدی بر چند شعر لطیف پدرام" یکسال پیش نگارش یافته، در نشریات متعدد به قلم من چاپ شده و همین اکنون در وبلاگ من که نشانی آن www.darakht.blogfa.com  است، چندین ماه پیش، نشر شده است.

بار دیگر تأکید می کنم که آن اعتراضنامه ی مستهجن، بی ربط و نامفهوم از من نیست و امیدوارم که گرداننده گان عزیز"خاوران" از نشر چنین مطالب بدنام کننده و غلط، خودداری نمایند.

 

نکته: به تمام خواننده گان عزیزی که نوشته های مرا می خوانند ویا نشر می کنند، باید خاطر نشان ساخت که ایمیل های  رسمی بنده این است  jawidfarhad@yahoo.com  و jawid.farhad@gmail.com .

 به جز ازاین دونشانی انترنیتی، اگر نوشته ای  به شما رسید، مسئولیت آن را من به عهده ندارم. برای رفع تردید  وشک در این زمینه،  می توانید به شماره های تیلفن همراه من : 0093707909045+ 0093799312229 به تماس شوید.

 

                                                                                            با ارادت زیاد

                                                                                            جاوید فرهاد

                                                                                            کابل 23 حوت

                                                                                                 1386