رسیدن به آسمایی 09.07.2010 ؛ نشر در آسمایی: 09.07.2010

 

شناسه ی کتاب

عنوان: لبخند شیطانی

ژانر: طنز منظوم

نویسنده: کاکه تیغون

ویراستار: کاظم کاظمی

ناشر: انتشارات سعید

شماره گان: 2000 نسخه

شمار صفحات: 224 صفحه

نوبت چاپ: نخست

زمان نشر: بهار 1389

 

 

حمید عبیدی

کاکه تیغون، با لبخند شیطانی - صاحب کتاب شد

 

سال ها پیش بود که با یک هموطن هامبورگ نشین آشنا شدم  که از بخت خوش طنز نویس بود. در اثر این آشنایی، آثار این طنز نویس چند سالی زینتبخش صفحات طنز مجلهء آسمایی شد. همزمان با این آشنایی، می توانم بگویم که میل من که کم و بیش به خاطر مجله آسمایی طنز می نوشتم، به طنز نویسی کم و کمتر شد- چون دیدم وقتی کاکه تیغون است نیازی نیست که من مرتکب طنز شوم.

فراموش نشود که این همکار طنز نویس آسمایی را چند سالی تنها تحریری و تیلفونی می شناختم و هنوز از فیض دیدارش بهره مند نشده بودم؛ ولی از روی حاضر جوابی و  زبان تیز و جسورش که بی پرده بر کاستی های کار آسمایی انگشت می نهاد و  آن چی را دیگران از گفتنش از روی گویا ادب و نزاکت و چیزهای از این دست دریغ می کردند ، رک و روشن  می گفت ، از وی چهره یی در ذهنم ترسیم شده بود که پس از ملاقاتش دانستم این تصویر با اصل هیچ شباهتی ندارد- گویی کاکه تیغون تیلفونی کس دیگری و آنی که من باری در یکی از کنسرت ها دیدمش بیخی کس دیگری است. این کاکه تیغون دیده گی آدمی بود دارای زبان بسیار مهربان و مودب و چهره و نگاه محجوب و  دارای قد نسبتاً کوتاه، ولی اندام ورزیده که نشان می داد کم از کم زمانی سپورت کرده و اگر پهلوان می شد باید در ردیف خروس وزنان قرار می گرفت. پسان ها به یکی از عادات دیگر کاکه تیغون نیز بلد شدم و آن این که اگر نزدت آزرده شود، سال ها به کار است تا آن را فراموش کند و مناسبات به روال اولی اش برگردد.

اگر در مورد آثار تیغونی که حالا به مرتبت لبخند شیطانی رسیده است، قرار باشد کوتاه چند نکته را اشاره کنم ،  نخست تابو شکنی ، دوم  دورنمایه اجتماعی  و سوم ظرافت و زیبایی بیانی را که اکثراً در شکل شعر جلوه می کند، باید در صدر قرار دهم . تابو شکنی های تیغونی ابعاد گوناگونی دارند که  برای فرار از عواقبش آسمایی ناچار شد بر پیشانی صفحه آثار کاکه تیغون بنویسد:

هوشدار!

- هر نوع مسووليت ارتکاب آثار اين صفحه  بر عهدهء شخص کاکه تيغون است!

- کليهء مسووليت های ناشی از خواندن آثار کاکه تيغون بر دوش شخص خوانندهء آن ها می باشد!

و امّا، اگر در آینده در مورد طنزنویس های افغانی که در  پایان دهه نود و دهه نخست هزاره سوم میلادی تبارز کرده اند، نوشته شود، یکی از برجسته ترین های شان همین کاکه تیغون خواهد بود و در این میدان تیغون پهلوان سنگین وزن به شمار می رود.

و با این گفته ی کاکه تیغون هم باید موافقت کرد که باید طنز را به حیث یکی از پر تأثیر ترین ژانرهای ادبی جدی گرفت؛ طنز نویس را باید جدی گرفت و  به طنز و طنز نویس اعتنا قابل شد و جدی خندیدن را فرا  گرفت-  لبخند شیطانی  گامی است در همین مسیر. 

و در پایان عاری از حلاوت نخواهد بود اگر نوشته خود کاکه تیغون را در معرفی لبخند شیطانی منتشره در  وبلاگ کاکه تیغون به توجه تان برسانیم:

پس از تلاش های کمرشکن و کوشش های پَرسوزانه، سرانجام لبخند برلب های کاکه تیغون ظاهر گردید. این لبخند که موسوم به " لبخندشیطانی " می باشد، درافشای این چهرۀ معلوم الحال لبخندستانی، از هیچگونه کمک و همکاری با شما دریغ نخواهد فرمود. قرار اطلاعات واصله، لبخند شیطانی شامل طنزهای منظوم و گاهی تقریباً منظوم این مدعی هامبورگی بوده و به لحاظ تعداد صفحات، روی دوصدوبیست و چهار صفحۀ سفید کاغذ را سیاه نموده است.

این گزینه، گستاخی های دیده شده و دیده نشدۀ کاکه تیغون را که در ترازوی عروض قابل وزن کردن است، اندرخذمت جهانیان تقدیم می دارد. بداخلاقی های موجود در این کتاب باعث خواهد شد که افراد زیرسن هژده، در برخی قسمت های بدن خود نوعی خارش تعریف نشده را احساس کنند. لطفاً در هنگام خریدن و خواندن این گزینه ،اقدامات لازم ایمنی را مراعات فرمایند.

عجالتاً فقط نشانی فروش در کابل در اختیار ما قرار دارد:

انتشارات سعید

ابتدای جادۀ آسمایی،مقابل هوتل پلازا،کابل

شماره های تلفون

۰۷۹۹۸۸۱۳۶۳

۰۷۹۹۳۱۲۷۶۳

***

مطالب مرتبط به کاکه تیغون در آسمایی:

- زنده گینامه کاکه تیغون

- کاکه تیغون: امان از این لب پرخنده(مقدمه ی کتاب لبخند شیطانی)

-  آثار کاکه تیغون در آسمایی

- لینک وبلاک کاکه تیغون