08.2014 .17

 کاکه تیغون

بی بی حاجی و سرنوشت مطربی

 

شبنم ثریا آواز خوان طناز تاجیک، پس از یک جهانگردی مفصل سرانجام به آخرین منزل یعنی کعبه رسید. قرار معلوم قبل از آنکه بیت معروف زیر به او برسد، او به حج رسید:

بیت: دل به دست آور که حج اکبر است

      از هزاران کعبه یک دل بهتر است

 

کسی که چند قدم دورتر از خانۀ خدا، دل میلیون ها بندۀ او را به دست آورده( مخصوصاً از آن های را که حس آمیزی کرده و موسیقی را از راه چشم می شنوند)، آیا در کعبه، دل صاحبخانه را به دست خواهد آورد؟

خوشبینی ها زیاد است اما کس چه می داند.

بیت:

جدا جدا به خدا می رسیم، ای شبنم

تو از زیارت کعبه من از زیارت تو

 

چند تا از آوازخوانان ما هم در این سوی دریای آمو، حج کرده بودند. حاجی هم آهنگ و حاجی سیف الدین از جملۀ آن ها است. هر دو تصادفاً که جوانی شوخ و رنگینی داشتند. هر دو پس از زیارت کعبه همچنان خواندند که پیش از آن می خواندند. بازگل بدخشی را برهان الدین ربانی به حج فرستاد و وقتی برگشت، فرمود که از موسیقی توبه فرماید که فرمود. بیلتون، با آن که از وزیر اطلاعات و فرهنگ سید مخدوم رهین شنیده بود که" آنقدر گناه کرده ای که اگر چهارده بار ترا به کعبه فرستم، هنوز هم بس نخواهد بود" پس از حاجی شدن کماکان با موسیقی دمساز ماند.

می ماند آن سوی دریای آمو. ما را این بیم گرفته است که نشود همان قراردادی را که آوازخوان دیگر تاجیک منیژه دولت در کعبه امضا کرد و بر اساس آن لب از خواندن فروبست، شبنم ثریا هم امضا کند. خداوند متعال در دربار خود حاجی و بی بی حاجی بسیار دارد. آنچه که کم یاب و شاید نایاب است، آواز خوانی زنی است که هم مورد تأیید گوش باشد و هم از چشم.

الهی! بگذار شبنم ثریا را بشنویم و ببینیم که در این قحط سال آواز و استعداد و چهره، مجبور نباشیم هر چند هفته در فیسبوک بخوانیم که فلانی ولد فلانی دیشب با فلان آهنگ ساعت پانزده کم چهار صبح در موسیقی ما انقلاب کرد.

الهی! ما را مجبور نکن از دربارت استدعا کنیم که، یا برای آواز خوان های ما ویزۀ آن جهان را بده، یا آن ها را به آن سوی دریای آمو بفرست که لااقل پس از حج کردن دیگر نخوانند.

الهی! در دل فیسبوکیان ما رحم افگن که نشود فردا تمام شان در پروفایل خود عکس شبنم ثریا را بگذارند و بنویسند: تاجیکستان! در غمت شریکیم.

 

حاجی که شود مطرب، شیطان به طرب آید

مطرب که شود حاجی، برخیز پتاقی زن

 

کاکه تیغون، هامبورگ، 16 اگست 2014