بحث تعهد  رسالت و مسووليت در هنر و ادبيات
 

سميع حامد

شاعر با « منطق ایمانیان»  شهروند  با « منطق یونانیان »

لطيف ناظمی

هنرمند به عنوان عنصر اجتماعی ، باید در جستجوی حقیقت باشد . من به هنر هوده گرا باور دارم...

دکتور اکرم عثمان

شمه يی در بارهء ايديولوژی و ادبيات ايديولوژيک

 ایدیولوژی ، برخورد ابزاری و مقطعی به یك جانبینی است و ... هیچ گونه نقد را برنمی تابند و در مواردی سیمای سلاح های سركوب را اختیار می نمایند

اکبر کرگر

« د مقاومت د ادبياتو »او « مترقی ادبياتو » په هکله څو ټکی

 

انجنیر خلیل الله رووً فی

 تعهد در ادبیات مقاومت

ص. سياهسنگ

هنر گستره بيکران است که هر گرايشي در آن ميگنجد. در هر گوشه اين بيکرانه ميتوان به سود يا زيان اين يا آن تيوري سنگر گرفت ...در حالي که زمينه آزادي گزينشهايي از اين دست در آگاهيهاي غيرهنري فراهم نيست...

لیلی رشتیا عنایت سراج

ماگه رحمانی:

 من خودم چادری را دور انداختم

 

حمید عبیدی

من هنرم

را دوست دارم

گفت و شنود با خانم نسیمه شیرزوی

لیلی رشتیا عنایت سراج

شهزاده خانم افغانستان در خدمت افغانستان

گفت و شنود  با

دوشیزه رویا مالک،

هنر پیشه سینما

فرهاد دريامصاحبه انيسه دراني با فرهاد دريا

فرهاد دريا: پاي لچ و لنگي که درين آواخر در دنيا نشانۀ جنگ و خشونت فکر شده است، من با آمدن خود روي صحنه پا برهنه و با لنگي، خواستم به مردم جهان نشام بتم که اين دو چيز ، چيز هاي بسيار صميمي در افغانستان هستند که عاشقانه ترين پيام ها را ميتوانند منعکس سازند. به

فاروق ثواب

تابو-  شاهد زندهء يک سده

* مادری که تاریخ زنده یک قرن است
* او چهارده حکومت رنگارنگ را دیده
* او بیش از 517 تن اولاد نیکو کاردارد

همیشه زن‌ها مقصرند

حشمت خان حشمت خان در استودیوی شماره هفت بی بی سی

راهی که رهنورد رفت
 

  اتيبان: گپي با"رهنورد زریاب"
امكان ندارد پشتو جانشين فارسى شود
تاجيك ها بايد خط شان را تغيير دهند

مصاحبهء اختصاصی با رهنورد زرياب 
به مناسبت شصتمين سالروز تولد وی

 

له استاد پسرلۍ سره اختصاصی مرکه

د استاد پسرلی ویب پاڼهq

شصت بی شکست
 

گفت وشنود  ويژه با ظاهر هويدا

بیست و هشتم ماه فبروری مصادف بود با شصتمین سالروز تولد ظاهر هویدا...
هویدا از شمار کسانی است که نیاز به معرفی ندارند. این را نیز همه می دانند که هویدا تنها یک آواز خوان و هنرمند نبوده است....
هویدا در زمانه های دشوار و پرخطر نیز زبانش را پشت سی و دو دندان قید نکرد بود ؛ پس باوجود آن هم آیا هویدا ناگفته هایی دارد که در یک گفت و شنود آزاد بکوشیم آن را از زبانش  بشنویم و به خواننده گان آسمایی تقدیم کنیم ؟  آخر او هم ظاهر است و هم هویدا ! به هر رو خواهیم کوشید این کار را بکنیم...