خلص سوانح اســتاد پرویـز نیـک آیـین

 

اسم      : پرویــز

تخلص  : نیـک آیـین

تاریخ تولد :  17/12/  1320  هجری شمسی مطابق 08/ 03/ 1941 عیسوی

محل تولد   : گـذر ســردار جانخان-  کابل

 

تعلیم    :

 

-         دورهء ابتدایی  مکتب ســردار جانخـان و لیسهء اســتقلال

-         دورهء متوسطه و ثانوی لیسهء استقلال کابل (معادل دیپلوم بکلوریای  فرانسه )

 

تحصیل :

 

-         لیسانس رشتهء کـیمـیا و بیولوژی فاکولتهء ساینس پوهنتون کابل ؛ سال فراغت 1346 هجری شمسی مطابق  1967 عیسوی

-         دورهء ماستری در اکادمی تربیهء معلم در رشتهء تعلیم و تربیه؛  سال 1353 و 1354 هجری شمسی  مطابق 1974 و 1975 عیسوی

 

کار  :

 

-         از سال 1346 تا سال 1353 (هـ ش) مطابق 1967 تا1974 عسیوی معلم بیولوژی دورهء ثانوی لیسهء حبیبیهء کابل

-         از سال 1353  هـ ش ( 1974 م) تا 1369 هـ ش  ( 1990 م) اســتاد بیولوژی و کیمیا در فاکولته های تربیهء معلم  روشان و سید جمال الدین کابل

-         عضو تهیهء کتب درسی فاکولته های تربیهء معلم در ریاست تربیهء معلم

-         مدرس سیمینار های معلمین کابل و ولایات در ایام تعطیلات زمستانی مکاتب افغانستان

 

تألیفات :

 

-         کتاب درسی علمی بیولوژی عمومی شامل 400 صفحه برای تدریس دوره های اول و چارم فاکولته های تربیه معلم افغانستان (سال طبع 1366 هه ش مطابق 1987 م در مطبعهء معارف کابل)

-         کتاب درسی علمی اناتومی و مارفولوژی نباتات (380 صفحه) برای تدریس دوره های چارم فاکولته های تربیهء معلم مرکز و ولایات و دورهء ماستری انستیتوت پیداگوژی کابل ( سال طبع 1367 هه ش مطابق 1988 م)

-         تهیهء نوتهای درسی رشته های کیمیای غیر عضوی ، زولوژی ، اناتومی ، فزیولوژی برای دوره های اول تا چارم فاکولته های تربیهء معلمین

-       تجدید چاپ کتب درسی بیولوزی عمو می و اناتومی مارفولوژی نباتات  برای بار دوم توسط مؤسـسهء تربیوی یونیورستی نبراسکا (MTP) در پشاور (سال 1369 هه ش مطابق 1990 م)

 

مهاجرت :

در سال 1990 م مهاجرت به پشاور- تا سال  1992 م  مدیر تدریسی کورسهای (MTP) در پشاور

از سال 1992 م مهاجر در شهر  تورنتوی کانادا

نشر صد ها مضمون  و مقاله علمی ، اجتماعی ، تعلیمی و تربیتی در نشرات افغانی کابل ، کانادا ، اروپا و وبسایت ها از آغاز محصلی تا حال