دوستان عزیز سلام

 اهداف ،  اصول و موازین کار صفحه حبیبیه در فیسبوک و نیز صفحه ویژه حبیبیه   که به تصویب هیت مدیره رسیده است جهت اطلاع به خدمت تقدیم می گردد.

1- گروه حبیبیه جهت تامین تماس میان شاگردان لیسه حبیبیه و همچنان هیات اداری و معلمان و کارکنان و همه کسانی که علایق خاصی نسبت به این نخستین کانون معارف معاصر افغانستان دارند، تاسیس شده است

2- استفاده از گروه حبیبیه و نشرات آن برای اهداف سیاسی، حزبی و ایدیولوژیک  مجاز نیست

3- گروه حبیبیه برای معرفی لیسه حبیبیه و در صورت امکان  جهت بهبود و غنای حیات علمی؛ فرهنگی و آموزشی لیسه مساعدت نموده و نیز می تواند به گونه شفاف جهت جلب و جذب همکاری ها و مساعدت های ملی و بین المللی سعی  ورزد

4- تصامیم هیات مدیره به توافق آرا و در صورت عدم دستیابی به توافق آرا با دوثلث آرااتخاذ می شوند؛ در صورت عدم دستیابی به تصمیم ، موضع به رای عمومی اعضای گروه گذاشته می شود

5- در یادداشت ها و مطالبی که در فیسبوک و صفحه حبیبیه منتشر می شوند روحیه فقره های فوق و نیز اصول و موازین متمدن و فرهنگ معاصر گفت و شنود رعایت می شوند؛ هیات مدیره می تواند در مورد مطالبی که خلاف پالیسی نشراتی گروه  تشخیص نماید تصامیم لازمه را اتخاذ کند

6- عضویت در  هیات مدیره در صورت استعفای عضو ، وفات و یا هم از دست دادن اعتماد اکثریت اعضای گروه ، پایان می یابد

 

نشانی صفحه ویژه  حبیبیه در انترنت

http://www.h-obaidi.com/Habibia%20highschool/index-%20habibia%20high%20school.htm