چند نکته چرخشی از تاریخچه لیسه عالی حبیبیه

لیسه حبیبیه به حیث نخستین کانون معارف مدرن افغانستان در سال 1903 توسط امیر حبیب الله خان تاسیس شد. لیسه حبیبیه با دوره ی ابتدایی آغاز یافت. دوره ی ابتدایی در مکتب مذکور چهار سال را در بر میگرفت. سپس دوره ی رشدیه به وجود آمد که مدت آن سه سال تعیین گردید. پس ار دوره ی رشدیه دوره ی اعدادیه ایجاد شد که زمان تعلیم در این دوره نیز سه سال بود. با ایجاد سه دوره ی ابتداییه، رشدیه و اعدادیه در مکتب حبیبیه، نخستین لیسه ی عصری در معارف افغانستان تشکیل گردید.

در پایان دهه شصت تعمیر نو لیسه حبیبیه به کومک مالی ایالات متحده امریکا در کارته سه شهر کابل افتتاح شد که آن زمان از مدرنترین تعمیرات شهر کابل به شمار می رفت. در همین زمان بخش تعلیمات ابتداییه در مکتب حبیبیه پایان یافت و از آن پس  شاگران تنها در دوره متوسط و ثانوی در حبیبیه آموزش می دیدند.

در دهه هفتاد  تطبیق برنامه و نصاب جدید تعلیمی در  برخی صنوف حبیبیه به صورت تجربه یی آغاز شد و در همین زمان برخی معلمین هندی  تدریس مضامین ساینس در این صنوف را برعهده گرفتند.

شایان یادهانی است که  نه تنها بخش بزرگی از نخبه گان افغان در لیسه حبیبیه آموزش دیده اند؛ بل این لیسه در ایجاد و پرورش نهضت های فکری، فرهنگی و سیاسی نیز نقش مهمی داشته است.

لیسه حبیبیه  در دوره جنگهای تنظیمی شدیداً صدمه دید و از آن چیزی جز سکلیت سوراخ سوراخ شده باقی نماند.  در سال 2003  ترمیم عمارت مکتب حبیبیه به کومک هندوستان  آغاز شد و  به تاریخ 28 اگست سال 2005 این نخستین کانون معارف مدرن افغانستان دوباره توسط  رییس جمهور کرزی و منموهن سنگهـ صدراعظم هندوستان افتتاح گردید.