فهرست فارغان سال 1350 صنف 12 الف لیسه عالی حبیبیه

تهیه کننده احمد  حسین  نهضت

حین  گردش در انترنت یا به اصطلاح وبگردی  با لیستی از فارغ التحصیلان  صنف دوازدهم الف لبسه حبیبیه در سال 1349  برخوردم که به همت جناب آقای عبیدی  تهیه گردیده بود . این فهرست برای بنده که فارغ التحصیل 12 الف سال 1350 بودم  بسیار  خاطره  انگیز و جالب بود  و اتفاقا  چند نفر  از همصنفان  ما که  در سال 1350 فارغ  شده بودند هم  در آن  لست بودند-  از جمله  جناب همایون شکور که  از دوستانم بود و در سال 1350 با ما فارغ التحصیل شده بود . ضمن تماس با جناب شکور  ایشان  لینک های بیشتری در رابطه با لیسه  حبیبیه برایم  فرستادند که  چند روزی  باعث  شد  تا به گذشته ها  سیر نمایم و بعدا ضمن تماس با جناب  عبیدی این  مختصر  را خدمت شان ارسال کردم.
به قول  شهریار
به پیری آنچه مرا مانده لذت یاد است                     دلم به دولت یاد است اگر دمی شا د است
به  همنشین  جوانی  پیا م با د که  عشق                  تر ااگر  که  فراموش  شد  مر ایاد است

فارغان سال 1350 که یازده  صنف  دوازده(  الف ب ج د-  الی ...) را در آن  سال  احتوا می کرد  از  بد چانس ترین شاگردان بودند؛  چون به علت  تظاهرات   سالهای آخر سلطنت  در آن  سال  امتحان  کانکور نه گرفتند. بعداً از فارغان سال 1350 و سال 1351  همزمان  امتحان  گرفتند.  شاگردان   سال 51  همه تازه نفس و تازه از امتحان   سالانه  فارغ  شده بودند در حالی که فارغان سال  50 بعد  از 18 ماه دوری از مکتب و درس تنها دوهفته  قبل از امتحان  خبر  شدند  که امتحان  کانکور  گرفته می  شود. شماری از این فارغان هم  در گیر  مسایل  زنده گی  شده بودند.   به خاطر  دارم  که از تمام  فارغان  سال 50  که حدود 500 نفر بودند  تنها  سه نفر-محمد صابر اندر- عبد الباقی  و  بنده  احمد حسین نهضت- در فاکولته طب  پذیرفته شدند، در حالی که  از سال  51  تعدادی زیادی شامل  فاکولته طب  شدند.
در صنف  دوازده الف سال 50 حدود 38  نفر شامل بودند.   من  به اصطلاح  کفتان بودم . به همین سبب فهرست نام تمام همصنفانم را به یاد  داشتم. در زمانش  بعضی  اوقات بدون  نگاه کرد ن به کتاب حاضری نام ها را به ترتیب می خواندم.  فکر نه می کنم حالا  بتوانم  نیمی از نام های آن فهرست را بنویسم . تا جایی که  به خاطر آورده بتوانم  می نویسم>  شاید  همصنفان  ما  بعدا  لطف نموده و فهرست را تکمیل کنند.
کوشش می کنم به ترتیبی که در  کتاب  حاضری  بود نام ها را بنویسم.
1- احمد  حسین  نهضت - فارغ التحصیل سال 58 طب کابل
2- پاینده محمد - در وزارت  معارف استخدام شد
3-  خواجه   ضیا الد ین - در فاکولته انجنیری پذیرفته شد
4-  محمد صابر فرمند- فعلا  در کانادا است     ( ایشان  در صنف  یا زده با استفاده از بورس به امریکا  رفتند)
5-  محمد  صابر اندر - فارغ التحصیل طب کابل در سال 58  فعلا در امریکاست
6- حسیب الله نصرتی- فارغ فاکولته پولی تکنیک      فعلا در امریکا  است
7-  شکیب الله نصرتی- فارغ فاکولته پولی تکنیک        فعلا در امرکاست
8-  میر عبدالمجید   مشرف -  در وزارت معارف استخدام  شد
9- عبدالله  منگل-فوتبالست  معروف
10-  امان الله علومی-  فعلا در کانادا است
11- محمد  اعظم  بابری
12-  نجیب الله  وردک
13-   زمرک
14-  محمد ظاهر جان 
15- حمایت الدین
16- همایون شکور - لیسانسه حقوق   فعلا در آلمان است
17-   احمد ولی -      فعلا در امریکا  است
- 18-  عبدالوهاب
19-  میر احمد علی
20- اسد الله
21-  علی شاه سدوزی
22-  فرید  احمد      ( پد ر  صنف )
23-   محسن  نباتی
24-  مطیع الله
25 حبیب الد ین
26 -   فیض احمد
27 -   شیر احمد

امیدورام دوستان و همصنفان دیگر این فهرست را تکمیل کنند